ย้ำผู้ประกอบอาหารเคร่งครัดหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดเสี่ยงอุจจาระร่วง

| |
อ่าน : 722

ที่มา : กรมควบคุมโรค

ย้ำผู้ปรุงประกอบอาหารเคร่งครัดหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดเสี่ยงอุจจาระร่วง thaihealth

แฟ้มภาพ

ห่วงใยสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะสถานศึกษาหลายแห่งอยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมเข้าค่าย อาจมีความเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค เนื่องจากอากาศร้อนอาหารบูดเสียง่าย เชื้อโรคเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ดังนั้นเมื่อปรุงประกอบอาหารแล้วไม่ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิทั่วไปเกินกว่า ๒ ชั่วโมง

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น แสดงความเป็นห่วงต่อการเจ็บป่วยจากโรคอุจจาระร่วงที่เกิดขึ้นเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะเมื่อมีกิจกรรมเข้าค่าย การจัดอาหารในงานเลี้ยง หรือการจัดอาหารสำหรับให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงมักเกิดจากอาหารที่ปรุงประกอบไม่ถูกสุขลักษณะและมีการปนเปื้อนเชื้อโรค เกิดการบูดเสียระหว่างรอการแจกจ่าย เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และเก็บไว้นานเกินกว่า ๒ ชั่วโมง สำหรับสถานการณ์เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด นับตั้งแต่วันที่  ๑ –  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗  จังหวัดขอนแก่นได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๖๘ ราย  พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย    ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จากข้อมูลเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบเมนูอาหารที่มักเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงที่พบได้ทุกปี มี ๑๐ เมนู ได้แก่   ลาบหมู ก้อยปลาดิบ  ยำกุ้งเต้น  ยำหอยแครง  ข้าวผัดโรยเนื้อปู อาหารและขนม ที่ราดด้วยกะทิสด ขนมจีน ข้าวมันไก่  ส้มตำ สลัดผัก น้ำแข็ง 

จึงขอเน้นย้ำโดยเฉพาะเมื่อมีการปรุงประกอบอาหารและน้ำดื่มในปริมาณมาก ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้ปรุงประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด คือ

 1.  จัดระบบโรงครัว โรงอาหาร ระบบน้ำ การกำจัดขยะ โดยการกำกับติดตามให้ผู้ประกอบการหรือ ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด

 2. เลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุงประกอบที่สะอาด ถูกสุขอนามัย มีการเก็บรักษา คงสภาพด้วยความเย็นตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 3. อาหารที่มาในรูปแบบของอาหารกระป๋องหรืออาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ควรตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะนำไปแจกจ่าย

 4. อาหารที่ใส่กล่องไม่ควรราดบนข้าวโดยตรง ควรแยกบรรจุกับข้าวในถุงพลาสติกต่างหาก ควรเลือกเมนูอาหารประเภททอด ไม่มีส่วนผสมของแป้ง กะทิ และควรบริโภคภายใน ๒ ชั่วโมง นับตั้งแต่ปรุงประกอบเสร็จ ที่สำคัญบนกล่องบรรจุอาหาร ต้องติดป้ายแสดงสถานที่ วัน/เวลาที่ผลิต และวันเวลาที่ควรบริโภค หากพบว่าอาหารผิดรสชาติ มีกลิ่นผิดปกติ ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันทีเพื่อระงับการแจกจ่ายอาหารนั้น

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  คือ  กินสุกร้อนโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆ หากเป็นอาหารข้ามมื้อให้อุ่นให้ร้อนหรือเดือดก่อน   ใช้ช้อนกลาง ตักอาหารขณะกินอาหารร่วมกับผู้อื่น และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและภายหลังจากการใช้ห้องส้วม รวมถึงก่อนเตรียมนมให้เด็กทุกครั้ง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม