กำหนดการ เทศกาลเดิ่นยิ้มเบ่งบาน ตอน เล่นเปลี่ยนโลก

โดย
| |
อ่าน : 362
กำหนดการ
เทศกาลเดิ่นยิ้มเบ่งบาน ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก”
วันที่ 18-19 มกราคม 2563 
 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ และ ลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา 
 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
16.00  - 17.00 น.     ลงทะเบียน
17.00 -  18.00 น.     เปิดเวทีเทศกาลเดิ่นยิ้มเบ่งบาน   ตอน  “เล่นเปลี่ยนโลก” 
- มายากลคนหน้าขาว โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
- ละครหุ่นสร้างสรรค์ตำนานพื้นบ้านผ่านบทเพลงโคราช
เรื่อง  “ไก่แก้ว หอมชู ”  โดยกลุ่มคารวะ
- การแสดงดนตรี สไนใจเยอ   โดยโรงเรียนเมืองคง ( คงคาวิทยา )
18.00 - 19.00 น.     พิธีเปิดงานและประกาศนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”
- กล่าวต้อนรับ โดยนางปิยะฉัตร  อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- กล่าวบทบาทและการสนับสนุนส่งเสริมการเล่นอิสระในประเทศไทย โดย 
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• คุณ Kathy Wong รองประธานสมาคมการเล่นนานาชาติ
( International Play Association IPA  ) 
• คุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์  ตัวแทนเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก   
• แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
- กล่าวรายงานโดยนายเชษฐา  มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและตัวแทนเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก 
19.00 - 21.00 น.     การแสดงบนเวที
- การแสดงเครือข่ายเยาวชน และชุมชน เครือข่ายโคราชยิ้ม
- Workshop การทำของเล่นจากเศษวัสดุ
18.40 - 21.00 น.     ชวนกันมาเล่นเปลี่ยนโลก 
- โซนเล่นอะไร 
- โซนที่ไหนก็เล่นได้   
- โซนเล่นอย่างไร :  เทคนิคและการของเล่นการเศษวัสดุ  
 
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
09.00 - 12.00 น.     ชมภาพยนตร์   Childhood  “โรงเรียนริมป่า”
จากแรงบันดาลใจสู่การสร้างโอกาสให้เด็กเล่นอิสระ
นำเสวนาโดย
• คุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
• คุณ Kathy Wong รองประธานสมาคมการเล่นนานาชาติ
International Play Association ( IPA) )
• คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.)  
12.30 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 16.30 น.     เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม