กำหนดการ แถลงข่าวเปิดตัว เสน่ห์…รอยร้าว : โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา เด็ก เยาวชน และชุมชน และ หัวหิน สเก็ตพาร์ค

โดย
| |
อ่าน : 202
กำหนดการ
แถลงข่าวเปิดตัว "เสน่ห์…รอยร้าว : โครงการศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนา เด็ก เยาวชน และชุมชน" และ "หัวหิน สเก็ตพาร์ค" 
วันที่ 14 มกราคม 2563 
ณ หัวหิน สเก็ตพาร์ค โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
16.30 - 17.30  น.​     ลงทะเบียนงานแถลงข่าว ณ หัวหินสเก็ตพาร์ค 
17.30 - 17.45 น.​     คุณภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์กล่าวบนเวที
​17.45 - 18.00 น.​     ผู้บริหารจาก สสส. ให้เกียรติขึ้นกล่าวบนเวที 
18.00 - 20.00 น.     ​การแสดง “เสน่ห์... รอยร้าวคอนเสิร์ตออนทัวร์”
 
​หมายเหตุ  ​กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม