สคร.เขต 11 จับมือเครือข่าย ป้องกันภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี

| |
อ่าน : 607

ที่มา : กรมควบคุมโรค

สคร.เขต 11 จับมือเครือข่าย ป้องกันภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยคือ โรคอาหารเป็นพิษ และการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ  

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตสุขภาพที่ 11 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเกาะสมุย) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสุมย ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารในอำเภอเกาะสมุย แกนนำชุมชน และกลุ่มภาคประชาสังคม/มูลนิธิ รวมจำนวน 70 คน

แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในพื้นที่ท่องเที่ยว ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ โรคลีเจียนแนร์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคอาหารเป็นพิษ และการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โรคและภัยสุขภาพดังกล่าว สามารถป้องกันได้ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันระดมความคิด และร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม