มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 2,354

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ https://cities.trueid.net

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ thaihealth

มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีฯทั่วประเทศครั้งที่1(151)/2563 ผนึกกำลัง 38 ราชภัฏสัมมนา“ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ”ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลอากาศเอกประจินจั่นตองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15  มกราคม 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ทรายแก้วอธิการบดีมรภ.วไลยอลงกรณ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมและจัดสัมมนาเรื่อง“ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ”ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาและการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

สำหรับการประชุมในวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติมาตลอดใน 4 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นต่อมาคือ ความคืบหน้าของการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCDJournal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรกพร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 ภูมิภาคประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และประเด็นสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่

นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีหัวข้อในการหารือในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัยการประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวุฒิสภา

อธิการบดีกล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพราะเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน เช่น การวิจัยการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมอาหารรับรองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยพร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอกอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม