อาสาจราจรนักเรียน

| |
อ่าน : 4,252

ที่มา :  คมชัดลึก

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์คมชัดลึก

อาสาจราจรนักเรียน thaihealth

สสส.จับมือตร.ภาค4อบรม'อาสาจราจรนักเรียน' สร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนพื้นที่อีสาน

"สนใจเข้าร่วมเป็นตำรวจนักเรียนเพราะชอบทำกิจกรรมอาสาสมัครและเคยพบเหตุการณ์เด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุทางถนนขณะหนูกำลังเดินทางมาทำกิจกรรมที่โรงเรียน จึงอยากจะช่วยรณรงค์เรื่องกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ" เสียงบอกเล่าของ ชฎาภรณ์ มาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาจราจรนักเรียน

ชฎาภรณ์ บอกด้วยว่าตอนนั้นหนูเรียนอยู่ชั้น ม.5 ระหว่าง เดินทางมาที่โรงเรียน เห็นน้องนักเรียนชั้น ป.5 ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจึงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีก พอมีกิจกรรมตำรวจนักเรียนเลยอยากจะเข้าร่วม การอบรมทำให้หนูเป็นเด็กที่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น รู้จักสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง จากเมื่อก่อนที่คิดว่าแค่นั่งซ้อนท้ายไม่ต้องสวมก็ได้ ก็คิดเหมือนคนทั่วไปว่าไม่อันตราย พอเป็นตำรวจนักเรียนก็เคร่งครัดในกฎหมายมากขึ้น จึงอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

สำหรับ "โครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรแบบมีส่วนร่วม" เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 4 และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่องภาคอีสานตอนบน (สอจร.) ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2562  โครงการนี้ใช้รูปแบบดึงเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนโรงเรียนละ 30 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดในภาคอีสานตอนบน มาฝึกอบรมอาสาจราจรนักเรียน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องปรามและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กเยาวชนมีระเบียบวินัยในการสัญจรบนท้องถนนและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

อาสาจราจรนักเรียน thaihealth

พล.ต.ต.อานนท์ นามประเสริฐ หัวหน้าโครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรแบบมีส่วนร่วม กล่าวว่า โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จ.อุดรธานี เป็น 1 ใน 24 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาสาจราจรนักเรียนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจอยากเป็นอาสาจราจรและเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มาเข้าอบรมระเบียบการใช้รถใช้ถนนและกฎจราจร โดยมีเครื่องแบบที่เราคิดค้นขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของตำรวจเอามาบังคับใช้กฎหมายเชิงบูรณาการในโรงเรียน ให้อาสาจราจรนักเรียนมาช่วยดูแลรุ่นน้อง เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังเตือนผู้ใหญ่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก ผู้ใหญ่ที่ขับขี่รถประมาทหวาดเสียวผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งหลังจากทดลองทำมา 10 เดือน ผลที่ได้ถือว่าเกินร้อยละ 50 คือ 1.มีเครือข่ายตำรวจนักเรียนเกิดขึ้นแล้วในแต่ละโรงเรียนมาเป็นกำลังเสริมแทนที่จะมีแค่ครูปกครองฝ่ายเดียว 2.เรามีการบังคับใช้กฎหมายทั้งในโรงเรียนและนอกถนน 3.พฤติกรรมของนักเรียนที่ฝึกอบรมดีขึ้น รวมถึงได้ขยายผลไปหาเครือข่าย รด. นักเรียนทุกคนมีวินัยขึ้น

ก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สสส.) กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของ สสส. ในโครงการนี้เป็นเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่เกิดขึ้นเราจึงมุ่งไปที่สถานศึกษาเพื่อที่จะอบรมเด็กเยาวชนให้ดูแลเด็กด้วยกันเอง ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดจะใช้รถจักรยานยนต์ ทำให้หลายๆ โรงเรียนที่ทำโครงการจะเน้นมาตรการเรื่องการสวมหมวกกันน็อก มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ดูแลให้นักเรียนใช้หมวกกันน็อกสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมตำรวจนักเรียนจะเน้นเรื่องการสร้างจิตสำนึกและการป้องปรามเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า

โครงการนี้ สสส.ตั้งใจวางบทบาทเข้ามาเป็นหน่วยเสริมให้ภาครัฐ ซึ่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม สามารถเข้ามาเสริมเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจได้ เพราะการที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยรณรงค์เรื่องวินัยจราจรสามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนให้ดีขึ้นได้ ถ้าหากกิจกรรมนี้สำเร็จผลที่ตามมาจะได้หลายส่วน ทั้งการมีส่วนร่วมของคุณครูกับโรงเรียน ตำรวจก็มีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น ได้ใกล้ชิด กับชุมชนมากขึ้น"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม