สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,501

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ thaihealth

สสส. เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ “KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์” เล่นสนุก พัฒนาอารมณ์สติปัญญา ลดเสี่ยงเป็นโรคอ้วน-โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สอดรับแนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” สุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกช่วงวัย

สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ thaihealth

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะวันเด็กแห่งชาติ 2563 “KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่เด็กๆ ผ่านการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สสส. พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Live Healthier “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทการดำเนินงานและเป้าหมายของ สสส. ในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง ร่วมกับบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจวิธีเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพในทุกๆมิติ อันนำมาซึ่งความร่วมมือกับองค์กรในการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะร่วมกันต่อไปในอนาคต

สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ thaihealth

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จึงจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะวันเด็กแห่งชาติ 2563 เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่อง ผ่านการมีกิจกรรมทางกาย สูตรสุขภาพดี 60 นาทีต่อวัน การเลือกทานอาหารดีมีประโยชน์ นับว่ามีความสำคัญทั้งในมิติป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสร้างเสริมสุขภาพ เพราะวัยเด็กสามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการแบบองค์รวม ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความจำ สมาธิ และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ อารมณ์ ร่างกาย และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต

สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ thaihealth

สำหรับกิจกรรมปีนี้ สสส.ชวนน้องๆ หนูๆ มาตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ เพื่อพิชิตปีศาจ หวาน มัน เค็ม ไปกับเกมต่างๆ อาทิ ทำหน้ากากฮีโร่พลังผัก... เกมปั๊ม ปั๊ม สลายไขมัน... เกมปาป๋องลองพลัง... ปาป๋องพิชิตปีศาจน้ำตาล… DIY ร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ และ Workshop สนุกๆ อาทิ ทำเมนูผักผลไม้ กิจกรรมสอน CPR เพื่อช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี ตลอดจนกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลสุขภาพอีกมากมาย โดยมีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ชูกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม