เตรียมสุขภาพบุตรหลาน ก่อนไปงานวันเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 524

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เตรียมสุขภาพบุตรหลาน ก่อนไปงานวันเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม การที่จะพาบุตรหลานไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองควรเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง หากเป็นไข้หวัดไม่ควรไปร่วมกิจกรรม เพราะอาจแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่น ๆ นอกจากนี้ขอให้ล้างมือเด็กบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากจับของเล่นก่อนหยิบจับขนม หรืออาหารรับประทาน

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเด็กและเยาวชน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองเตรียมสุขภาพของบุตรหลานให้แข็งแรง หากเป็นไข้หวัดไม่ควรไปร่วมกิจกรรม เพราะอาจแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่น ๆ

นอกจากนี้ขอให้ล้างมือเด็กบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากจับของเล่นก่อนหยิบจับขนม หรืออาหารรับประทาน ขอให้เลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่จากร้านที่ถูกสุขลักษณะ ขนมควรมีวันเวลาที่ผลิตแสดงไว้ชัดเจน และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรจัดทำป้ายชื่อของเด็ก และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองติดตัวเด็ก ไว้ให้สามารถติดต่อได้หากเกิดการพลัดหลง รวมถึงระมัดระวังการเล่นลูกโป่งอัดไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแก๊สที่ไวต่อประกายไฟ อาจเกิดอันตรายหากลูกโป่งแตกควรเก็บเศษทิ้ง เพื่อป้องกันเด็กหยิบมาอมหรือกัดเล่น อาจลื่นเข้าไปในลำคออุดกั้นทางเดินหายใจได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม