ลดภาระผู้ป่วย เพิ่มมาตรฐานบริการรับยาจากเภสัชกรใกล้บ้าน

| |
อ่าน : 1,867

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ลดภาระผู้ป่วย เพิ่มมาตรฐานบริการรับยาจากเภสัชกรใกล้บ้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

ความแออัดและการรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและมีแนวทางต่างๆออกมาแก้ไขเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย

          นายแพทย์มงคลศิริ เทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ความแออัดและการรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและมีแนวทางต่างๆออกมาแก้ไขเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8จังหวัดอุดรธานีและเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นจังหวัดนครพนมในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในชื่อโครงการ“รับยาใกล้บ้านเภสัชกรอยู่ใกล้อุ่นใจเมื่อใช้ยา”เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบบริการที่จะเข้ามาลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลาการรอคอยให้กับผู้ป่วยรวมถึงทำให้ผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลสามารถรับยาได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลแต่ได้รับการบริการในมาตรฐานเดียวกันจากเภสัชกรใกล้บ้านที่สำคัญคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่จะมารับยาที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของตัวผู้ป่วยด้วย

          โดยในระยะเริ่มต้นมีร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3 แห่งประกอบไปด้วย ร้านยาDrugCaf(ดรักคาเฟ่) ที่ตั้งอยู่ถนนพินิจรังสรรค์ อำเภอเมืองนครพนม ร้านยาศรีหาญ ถนนนครพนม อำเภอเมือง นครพนม และร้านยาไทนครถนนนิตโย อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการขยายร้านยาไปยังอำเภอต่างๆ ด้วยทั้งนี้ผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ใน 3 หลักเกณฑ์ คือ เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นผู้ป่วยรับยาเดิมที่มีอาการคงที่และไม่พบปัญหาในการใช้ยาและเป็นผู้ที่มีความสมัครไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม