คัดกรองโรคเด็กเกิด ดูแลแก้วตาดวงใจสู่ครอบครัวไทยแข็งแรง

| |
อ่าน : 765

ที่มา : ข่าวสด

คัดกรองโรคเด็กเกิด ดูแลแก้วตาดวงใจสู่ครอบครัวไทยแข็งแรง thaihealth

แฟ้มภาพ

งาน Open House QSNICH "ดูแลแก้วตาดวงใจ สู่ครอบครัวไทยแข็งแรง" จัดงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายาก เป็นการจัดสรร งบประมาณให้เฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดบริการอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นสถาบันหลักที่มีภารกิจสำคัญให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก โรคยุ่งยากซับซ้อน โรคหายาก

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ม.ค.2563 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มอบของขวัญวันเด็กในปี 2563 ด้วยการคัดกรองและบริบาลผู้ป่วยโรคหายากแบบครบวงจร เช่น โรคทางพันธุกรรมและโรคเมตาบอลิก ในทารกแรกเกิด จำนวน  30,000 ราย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนก.พ.นี้ ระยะแรกใน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การดูแลรักษา ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อน ด้วยนวัตกรรมการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเด็กให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านจักษุวิทยาเด็ก ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยมีระบบส่งต่อมายังสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปัจจุบันสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กปีนี้เป็นปีที่ 69 ดูแลผู้ป่วยนอกระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนปีละ 350,000 ราย และเป็นผู้ป่วยใน 15,000 ราย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม