รัฐทุ่มงบ120ล้าน ตั้งสสส.การศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 1,844

หวังพัฒนาสุขภาวะของเด็ก

 

          รัฐบาลทุ่มงบ 120 ล้านบาท ตั้งสสส.การศึกษา หวังพัฒนาคุณภาพและสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ตามแผนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

 

          จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน สสส.กล่าวถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาก และในการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาก็ให้ความเห็นชอบตั้งสำนักงานชั่วคราวก่อนออก พ.ร.บ.เป็นการถาวร

 

 

          นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแผนงานสนับสนุนการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบให้มีการออกระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน เพื่อให้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการศึกษาในระหว่างที่รอออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.สสส.

 

          ทั้งนี้ เป้าหมายในการดำเนินงานของ สสค. คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวข้ามอุปสรรคทางโครงสร้างด้วยการกระจายโอกาสการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยชุมชนและสังคม 2.การดึงหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ และ 3.การสร้างระบบจัดการใหม่ ด้วยการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก เพื่อให้งบส่วนใหญ่ตรงไปสู่การปฏิบัติจริงในโครงการต่างๆ โดยเบื้องต้น สสส.ได้อนุมัติงบทั้งสิ้น 120 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณบริหารจัดการ 49 ล้านบาท และงบดำเนินการ 71 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

update 27-04-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : วีระ วานิชเจริญธรรม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม