กำหนดการ งานเสวนา WHY WE SLEEP นอนเปลี่ยนชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 605
กำหนดการ
งานเสวนา WHY WE SLEEP นอนเปลี่ยนชีวิต
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13.30 - 16.30 น.     เสวนา Why We Sleep นอนเปลี่ยนชีวิต
ชวนคิดชวนคุยโดย
• รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
หัวหน้าศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวตสุขภาวะ สสส.
• รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
• ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมี
แพทย์ด้านประสาทวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
• ดร.แทนไท ประเสริฐกุล
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผู้สร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ WiTcast
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม