เร่งคุม“หนอนพยาธิ”ระบาด

โดย
| |
อ่าน : 3,538

ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย

 

     

               สธ. เร่งควบคุมโรคหนอนพยาธิหลังพบมีการระบาดสูงกว่าร้อยละ 20 ในพื้นที่ 26 จังหวัด เน้นแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าลดการระบาดเหลือร้อยละ 5 ภายในปี 2559

 

               กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค จัดเวทีเสวนาคณะผู้บริหารผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ปัญหางานควบคุมโรคหนอนพยาธิของจังหวัดที่มีความชุกของโรคหนอนพยาธิสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิ ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

               นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในภาพรวมของประเทศพบว่ามี 26 จังหวัดที่มีอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ นครพนม ศรีสะเกษ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ และนครสวรรค์ ส่วนในภาคใต้ระบาดใน 7 จังหวัดคือ กระบี่ ชุมพร ตรัง ระนอง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

               สำหรับในระดับหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่ามีอัตราการชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูงถึงร้อยละ 85 ส่วนในภาคใต้มีอัตราการชุกของโรคพยาธิแส้ม้าและพยาธิปากขอสูงถึงร้อยละ 65 และร้อยละ 20

 

               ส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาด้วยการสร้างต้นแบบควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิแบบบูรณาการร่วมกับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยพัฒนาเป็นภาคีเครือข่ายด้านโรคหนอนพยาธิให้ชุมชน ภาครัฐ บ้าน และโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาทั้งในเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน โดยตั้งเป้าภายในปี 2559 จะควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5

 

               ทั้งนี้ โรคหนอนพยาธิเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอีกอย่างของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพในวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกินอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไม่ถ่ายอุจจาระลงในส้วม ไม่สวมรองเท้าเมื่อเดินบนพื้นดิน มือสกปรก กินอาหารไม่สะอาด ปรุงไม่สุก กินเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ ส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรคพยาธิ หากเป็นมากจนเรื้อรังมีโอกาสเป็นมะเร็งและเสียชีวิตได้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

update: 28-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม