เปิดลานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ รณรงค์ปีใหม่ไม่ให้เหล้า ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

| |
อ่าน : 1,632

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดลานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ รณรงค์ปีใหม่ไม่ให้เหล้า ดื่มไม่ขับลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย thaihealth

สสส.จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเปิดลานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรณรงค์ปีใหม่ไม่ให้เหล้า  ดื่มไม่ขับ  ลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

ดร.สุปรีดา   อดุลยานนท์   ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 20 องค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกันรณรงค์สร้างค่านิยมส่งความสุขปีใหม่ ให้ของขวัญปลอดภัย งานเลี้ยงไหนก็ไม่ดื่ม ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ดร.สุปรีดา   อดุลยานนท์   กล่าวว่า   การให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญจะมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดย สสส.ได้รณรงค์ต่อยอด "ให้เหล้า เท่ากับแช่ง" แม้จะพบกลุ่มที่เคยได้รับเหล้าเป็นของขวัญ ส่วนใหญ่ได้รับลดลงถึงร้อยละ 60 แต่ยังมีการได้รับเป็นปกติ ร้อยละ 33 และได้รับมากขึ้นร้อยละ 1.7 ซึ่งอุบัติเหตุทางถนน 3,791 ครั้ง ช่วงปีใหม่ 2562 เกือบครึ่งเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นเพื่อการส่งความสุขลดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับ จึงได้จับมือกับเครือข่ายช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากการเมาแล้วขับ

นายธัญเทพ   อภิณหวัฒน์   วัย  16  ปี   ตัวแทนเยาวชนวงตะโพนไทย โรงเรียนโนนคร้อ ชัยภูมิ ผู้แต่งเพลง "กุสุรา" ที่คว้ารางวัลรณรงค์ยอดเยี่ยมจากเครือข่ายงดเหล้า   และได้นำมาบรรเลงสร้างสุขแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิวันนี้ เล่าว่า ตั้งใจแต่งเพลงจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเสียพ่อไปจากการเมาแล้วขับตั้งแต่ตนอายุเพียง 20 วัน ทำให้ฝังใจและไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียคนสำคัญเพียงเพราะเมา   ปีใหม่จึงอยากฝากทุกคนไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญและที่สำคัญ ดื่มต้องไม่ขับ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม