สสส.จัด​กิจกรรม '​The After-Class Story' เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน

| |
อ่าน : 1,218

ที่มา : เว็บไซต์เเนวหน้า

ภาพประกอบจาก เว็บไซต์เเนวหน้า

สสส.จัด​กิจกรรม '​The After-Class Story' เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน thaihealth

สสส.ร่วมกับ"เครือข่ายเยาวชนคน มือ ดี" ร่วมกับ"มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย" จัด?กิจกรรม"?The After-Class Story"เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน สะท้อนปรากฏการณ์สังคมไทยผ่านสื่อ สร้างพลังการรับรู้ สู่สังคมสุขภาวะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน คน มือ ดี ร่วมกับมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเรื่องเล่า 3 เรื่องที่สร้างสรรค์โดย กลุ่มเยาวชนนักศึกษาจาก 3 สถาบัน เรื่องเล่าที่ 1 ต่าง Different จากทีม BUCHA-FIRE นักศึกษาชมรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเล่าที่ 2เปราะบาง Fragile จากทีม ณ บ้านนอกสตูดิโอ เด็กมัธยมปลาย จากโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ เรื่องเล่าที่ 3 เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน The After-Class Story จากทีม ADEC FILMS สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ คือ เพื่อนำเสนอผลงานที่เกิดจากทัศนะที่มีต่อปรากฏการณ์ทางสังคม และเป็นเบื้องหลังความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มองเห็นมุมของปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็กและเยาวชนคนไทย ผ่านหนังสั้นที่เป็นเรื่องเล่าทั้ง 3 เรื่อง โดยมี ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย กล่าวเปิดงานและให้กำลังใจต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายในงานมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัย Safe Zone for all พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้ โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทุกเพศวัยได้มีพื้นที่ในการแสดงทัศนะที่มีต่อสังคม ผ่านคำถาม “คิดให้ที...อยากได้กิจกรรมดีดีหลังเลิกเรียน” ได้ดูหนั้งสั้น พร้อมชิมรับป๊อบคอนฟรี!

รับฟังความคิดเห็นและมุมมองดีๆ จากนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ มุมมองจากนักพัฒนาสังคม ผู้กับกับหนั้งสั้น และแกนนำเครือข่ายเยาวชน คน มือ ดี ที่สำคัญรับฟังรับและชมการแสดงดนตรีของ “ซูฮา เปอร์คี” ซูเปอร์สตาร์บ้านดอยเยาวชนปกาเกอะญอ บ.แม่อมลาน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่บรรเลงเสียงดนตรีแห่งความเท่าเทียม พร้อมกับการแสดง Cover Dance จากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบนี้ได้ที่ Facebook: คน มือ ดี 

สสส.จัด​กิจกรรม '​The After-Class Story' เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม