ห่วงเด็กและเยาวชน ร่วมงานเทศกาลดนตรี แนะเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 861

ที่มา : กรมควบคุมโรค

ห่วงเด็กและเยาวชน ร่วมงานเทศกาลดนตรี แนะเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

แฟ้มภาพ

งานเทศกาลดนตรี งานสตรีทฟู๊ดในหลายเทศกาลนั้นถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่งานเหล่านี้มักแฝงไปด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี โดยไม่มีมาตรการควบคุมการจำหน่ายให้กับกลุ่มบุคคลแต่ละช่วงวัย 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีข่าวดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานในพื้นที่ได้รับการชี้แจงว่า (1) การแถลงข่าวงาน Food Fun Friends โดยมีหอการค้าจังหวัดนครปฐมร่วมแถลงข่าวจัดงานดังกล่าว พบว่าในวันแถลงข่าวไม่มีการปรากฏข้อมูลหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และสั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ คือ ให้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ตรวจสอบสถานที่แถลงข่าวว่ามีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือไม่ และตรวจสอบการขออนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน (2) กรณีการจัดเทศกาลดนตรี “360 องศา Pang Nga Music Festival 360” จังหวัดพังงา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนที่อนุเคราะห์ให้ใช้ในการจัดกิจกรรม ไม่ใช่เป็นที่ดินหรือพื้นที่ที่ต้องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามทำการสื่อสารการตลาด เช่น การทำกิจกรรมเพื่อขายสินค้า ส่งเสริมการขาย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

นายแพทย์สุวรรณชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มักจะพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ การจัดงานเลี้ยงในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการแล้วมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งที่เป็นสถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม