กำหนดการ Thaihealth Watch จับตา 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563

โดย
| |
อ่าน : 230
กำหนดการ
Thaihealth Watch : จับตา 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563
จัดโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
วันอังคารที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน 
10.00 - 10.05 น.     กล่าวต้อนรับและแนะนำที่มา 
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
10.05 - 10.15 น.     VTR ‘จับตา 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 63 ’ 
10.15 - 10.45 น.     เปิด 10 พฤติกรรมสุขภาพ ปี 63 
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
10.45 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 - 11.30 น.     โลกดิจิทัลกับพฤติกรรมสุขภาพคนไทย  
โดย กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด
รับมืออย่างไรกับโลก(โรค) ดิจิทัลในแต่ละ Gen 
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.
11.30 - 12.00 น.     ขยะอาหาร กับแนวทางจัดการอาหารส่วนเกินที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
โดย ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ รักษาการหัวหน้าโครงการวิจัย TDRI 
และ ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.
 
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม