เดินหน้าโครงการ "พี่หัวดี" รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 2,964

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ภาพประกอบจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เดินหน้าโครงการ

แฟ้มภาพ

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าโครงการ "พี่หัวดี" หวังจุดกระแสรักความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ
         
           สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่สร้างความสูญเสียชีวิตของประชาชน จากข้อมูลปี 2554 – 2561 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตทางถนน เฉลี่ย 22,000 คน/ปี หรือมากถึงวันละ 60 คนเลยทีเดียว โดยการเดินหน้าโครงการ "พี่หัวดี" ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการไปทั่วประเทศ

โครงการ "พี่หัวดี" โดยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กวัย 3-7 ปี เห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ตลอดจนการหลีกเลี่ยง สาเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่ความพิการตลอดช่วงชีวิต ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสุข และใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำชมนิทรรศการโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนแก่เด็กวัยเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ "พี่หัวดี" พร้อมส่งมอบหมวกกันน็อกสัญลักษณ์โครงการฯ ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
          ทั้งนี้โครงการเผยแพร่การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันความพิการ และหรือหลีกเลี่ยงความพิการ ลดจำนวนคนพิการใหม่ให้น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการพิการแต่กำเนิด พิการจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือพิการจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ เน้นการปลูกจิตสำนึกให้ตื่นตัวหันมาใส่ใจสุขภาพและหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความพิการ อันจะนำไปสู่การลดจำนวนคนพิการเกิดใหม่ให้น้อยลง และประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น สามารถดาวน์โหลด "Disabled Prevent หรือความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี คือ Free Book Application ได้ที่ App Store และ Google Play

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม