กำหนดการแถลงข่าว กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด ปีใหม่ 2563

โดย
| |
อ่าน : 120
กำหนดการแถลงข่าว
“กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด” ปีใหม่ 2563 
โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส. ซ.งามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
13.00 น.     ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
13.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ โดย ...  นายกษิดิศ ขันธรัตน์   ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
13.35 น.     เปิดใจความหวัง ... จากคนที่เฝ้ารอ   
โดย 
1. นายณรงค์  วัจรินทร์  พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัด จ.ปทุมธานี (ตัวแทนคนทำงาน) 
2. นายธีรภัทร์ กุลพิศาล  ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ตัวแทนผู้สูญเสีย) 
ดำเนินรายการ :  นายกษิดิศ  ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
14.00 น.     พิธีแถลงข่าว “กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด” ปีใหม่ 2563 
• มาตรการคุมเข้มตามกฎหมาย เร็ว - ดื่ม ช่วงเทศกาล
โดย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
• การดูแลความปลอดภัยทุกเส้นทาง สัญจรกลับบ้านของประชาชน 
โดย นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
• ความห่วงใยและการหนุนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่
โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
•สร้างกระแสกลับบ้านปลอดภัย แนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง 
โดย นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 
14.40 น.     ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
15.00 น.     เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม