กำหนดการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

โดย
| |
อ่าน : 264
กำหนดการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00  - 16.00 น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
07.30 - 09.00 น.     - ลงทะเบียน
- การแสดงและสันทนาการ “รวมพลคนสร้างสุข”
09.00 - 10.30 น.     • พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงาน
• ประธานกล่าวเปิดและมอบนโยบาย 
• ภาคีเครือข่ายขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 - 12.00 น.     สรุปผลการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.      การบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างวินัยของคนในชาติ ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา
14.00 - 15.30 น.     การเสวนาเรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย :
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายโลก
โดย 
• กระทรวงมหาดไทย
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงสาธารณสุข
15.30 น.                  พิธีปิด
โดย นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม