คุมเข้มโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 1,409

ที่มา : ไทยรัฐ

คุมเข้มโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กอนุบาล  ในห้องเรียนมีเด็กอยู่กัน 20 – 30  คน แต่ละคนอาจมีเชื้อไวรัสไข้หวัดคนละชนิด รวม ๆ กันแล้วในห้องนั้นอาจมีเชื้อไวรัสที่ไม่ซ้ำกันถึง 10 – 20  ชนิด เด็กในห้องนั้นก็จะหมุนเวียนกันติดเชื้อไวรัสที่ไม่ซ้ำกันจนครบ 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ มีเป้าหมายให้เด็กปลอดโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองที่สุขภาพดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ เด็กถือเป็นกลุ่มวัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนประชากรเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ประมาณ 4 ล้านคน จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยาปี 2561 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในเด็กปฐมวัย ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้แก่ 1.โรคมือ เท้า ปาก พบผู้ป่วย 60,422 ราย และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3 ราย 2.ไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 44,029  ราย และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2 ราย และพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 267,934 ราย และมีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยปีละ 3 ราย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม