ครูปล่อยแสงปี 2 จุดเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,418

ที่มา : เว็บไซต์ konkao.net

ครูปล่อยแสงปี 2 จุดเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย thaihealth

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โครงการก่อการครู ภายใต้โครงการผู้นำแห่งอนาคต ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ จัดงาน “ครูปล่อยแสง ปี 2” เปิดพื้นที่ให้คุณครูและผู้สนใจด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับชวนสังคมตั้งคำถาม “การเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความย้อนแย้งของการศึกษาไทย เป็นไปได้จริงหรือ?” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ครูปล่อยแสงปี 2 จุดเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย thaihealth

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ผอ.โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า “โครงการก่อการครูเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. คือ โครงการผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือการร่วมสร้างและพัฒนาผู้นำกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และเราเชื่อว่า ‘ครู’ คือบุคคลสำคัญที่หากเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในครูได้ จะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีกระเพื่อมต่อในวงกว้าง ไม่ว่าจะต่อเพื่อนครู หรือนักเรียน ดังนั้นโครงการก่อการครูจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาครู ให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวครูเองและในห้องเรียนของคุณครู”

โครงการก่อการครู แบ่งระยะการเรียนรู้เป็น 4 โมดูล โมดูลที่ 1 ครูคือมนุษย์ เป็นกระบวนการพาครูย้อนกลับไปฟื้นคืนจิตวิญญาณของความเป็นครู โมดูลที่ 2 คือ ตลาดวิชา เปิดโอกาสให้ครูได้เสริมศักยภาพ ออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดความสุขระหว่างครูกับนักเรียน โมดูลที่ 3 ครูคือกระบวนการ เป็นการเปิดโอกาสให้ครูนำไปใช้ในประสบการณ์จริง และครูปล่อยแสง คือโมดูลสุดท้าย ที่คุณครูจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์จริงจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและในห้องเรียนมาแบ่งปันกัน

ครูปล่อยแสงปี 2 จุดเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย thaihealth

ภายในงานช่วงเช้า มีการเปิดเวที Ed Talk โดยเครือข่ายครูแกนนำรุ่นที่ 2 จากโครงการครู จำนวน 4 ท่านซึ่งเป็นครูจากห้องเรียนที่หลากหลาย มาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ ‘ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย’ จากนั้นจึงเข้าสู่เวทีเสวนา ‘การเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความย้อนแย้งของการศึกษาไทย’ โดยมีผู้นำทางความคิดจากหลากหลายวงการมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและความหวังในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ทั้งจากภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ รวมถึงภาคสังคมและสื่อมวลชน

ส่วนในช่วงบ่าย มีการเปิดห้องเรียนรู้ 13 ห้องเรียนที่ออกแบบโดยครูแกนนำโครงการก่อการครู ให้คุณครูและผู้เข้าร่วมงานที่สนใจได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนศักยภาพ เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้เกมเพื่อสร้างการเรียนรู้ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม