ปรับภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่าน City Lab Silom

โดย
| |
อ่าน : 1,816

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวไทยพีบีเอส

ปรับภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่าน City Lab Silom thaihealth

แฟ้มภาพ

กรุงเทพมหานคร เตรียมนำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนสีลม ด้วยการศึกษาแนวทางออกแบบพื้นที่ทางเท้า และพื้นที่ว่างบริเวณโดยรอบ เพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ผ่านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการย่านสีลม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการกลุ่มคนรักสีลม กลุ่มนักออกแบบ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางออกแบบพื้นที่ทางเท้า และพื้นที่ว่างบริเวณโดยรอบถนนสีลม ให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในนาม City Lab Silom ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในย่านสีลม ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

โดยนำเมืองมาเป็นพื้นที่ทดลองและค้นหาปัญหา นำไปสู่การประเมินผลและการออกแบบ สำหรับบริเวณที่จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์ย่านสีลม 8 จุด อาทิ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า หากดำเนินแล้วประสบความสำเร็จ จะยึดถือรูปแบบสีลมโมเดล เพื่อดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะ

ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการเติมสีให้สีลมว่าต้องการให้พื้นที่อาคาร ทางเท้า และจุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมเป็นสีใดบ้าง รวมทั้งต้องปรับภูมิทัศน์ป้ายรถประจำทางและทางม้าลาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการปรับปรุงทางลาดเชื่อมต่อทางเดินเท้ากับทางม้าลายให้มีระดับที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

สำหรับการรวบรวมข้อเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วมีกำหนดเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการในเดือน ธ.ค.นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม