"ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5"

| |
อ่าน : 982

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ

จัดเวทีเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร โดยหวังให้ได้นำอากาศดีสู่ชาวกรุงเทพมหานครและผู้มาเยือน

สำหรับการเสวนาดังกล่าวได้เชิญผู้เข้ารับฟังการเสวนาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง (รถบรรทุก รถร่วมบริการ รถสองแถว) ผู้แทนระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอส/เอ็มอาร์ที/ขสมก.) อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า ชุมชน/ประชาชน ผู้ประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ศาสนสถาน สถานศึกษา กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมธุรกิจและพลังงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญ่ มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีจำนวนรถยนต์มากกว่า 10 ล้านคัน กิจกรรมการก่อสร้างมากกว่า 30,000 ยูนิต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษอากาศควบคู่กับปัญหาการจราจร ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังพบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน มีสาเหตุหลักมาจากรถยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลประมาณร้อยละ 60 การเผาในที่โล่ง ร้อยละ 35 และอื่นๆ ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการควบคุมที่แหล่งกำเนิด ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยามีอากาศนิ่ง ลมสงบ ทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากขาดการวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต จึงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างจริงจัง และผลักดันร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี นำกรุงเทพมหานครสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศไปพร้อมกับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองปลอดภัย น่าอยู่ และยั่งยืนสำหรับทุกคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม