กำหนดการ งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์...สู่ชีวิตที่สมดุล

โดย
| |
อ่าน : 458
กำหนดการ
งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์...สู่ชีวิตที่สมดุล
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562
ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
10.00 - 17.00 น.     Work shop "การทำเกษตรอินทรีย์แบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ใช่ทางลัด"
10.00 - 17.00 น.     มุมให้ความรู้ Circular Economy/Food Waste โดย ต้นแบบสวนสามพราน
10.00 - 17.00 น.     "Work Shop ขยะมหาสนุก" โดย คุณจิตรา หิรัฐพฤกษ์ (พี่โฉ)
10.00 - 17.00 น.     สมัครสมาชิก Thai Organic Platform และสมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์
12.00 - 13.00 น.     คุยนอกกรอบ "LIFEiS ชีวิตคือการเกื้อกูลกัน" โดย คุณนภ พรชำนิ (LIFEiS)
13.00 - 14.00 น.     Farm to Function โดย TCEB (สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ)
14.00 - 14.30 น.     ดนตรีสด
14.30 - 15.30 น.     CoCoa Journey โดย OUR Chocolate โดย คุณพรหมวิหาร บำรุงถิ่น
15.30 - 16.00 น.     ดนตรีสด
13.00 - 14.00 น.     Chill Talk "เส้นทางสู่การทำเกษตรอินทรีย์" โดย เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล (คุณอรุณี พุทธรักษา)
เกษตรกรภาคีจากจังหวัดเชียงใหม่/ลำพูน (คุณดวงรัตน์ ญานะ)
เกษตรกรจากจังหวัดอำนาจเจริญ (คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์)
14.00 - 15.30 น.     กิจกรรม "เวทีจำลองการประชุมกลุ่มเกษตรกร"
 
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
10.00 - 17.00 น.     Work Shop "การทำเกษตรอินทรีย์แบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ใช่ทางลัด"
10.00 - 17.00 น.     มุมให้ความรู้ Circular Economy/Food Waste โดย ต้นแบบสวนสามพราน
10.00 - 17.00 น.     "Work Shop "ขยะมหาสนุก" โดย คุณจิตรา หิรัญพฤกษ์ (พี่โฉ)
10.00 - 17.00 น.     "Work Shop "วาดศิลป์ เล่นสี"
10.00 - 17.00 น.     สมัครสมาชิก Thai Organic Platform และสมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์
09.00 - 09.30 น.     ดนตรีสด
09.30 - 10.30 น.     Sustainable rubber วนเกษตรยางพารา
โดย Mr.Michael B.Commons และเครือข่ายฯ
10.30 - 11.30 น.     คุยนอกกรอบ "การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic Tourism"
โดย โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยวต้นแบบ
11.30 - 12.30 น.     กิจกรรม
"Organic Creative Chef" การแข่งขันรังสรรค์เมนูอินทรีย์
12.30 - 13.30 น.     ดนตรีสด
13.30 - 14.30 น.     Cooking Show น้ำธัญพืช RC (น้ำต้มจากธัญพืช 9 ชนิด)
และสอนรำกระบองชีวจิต โดย นิตยสารชีวจิต
14.30 - 15.30 น.     ถามมา ตอบไป กับ อ.วิฑูรย์ ปัญญากุล (สหกรณ์กรีนเนท) สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส
15.30 - 16.00 น.     ดนตรีสด
10.30 - 11.30 น.     Chill Talk "ฟันเฟืองแห่งการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์"
โดย คณะกรรมการตลาดและกรรมการฝ่ายผู้บริโภค ตลาดสุขใจ
12.00 - 13.00 น.     Chill Talk "อยู่อย่างรู้เท่าทัน ...อันตรายจากสารเคมี" ฉบับผู้บริโภคเข้าใจง่าย
โดย คุณปรกชล อู่ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
14.00 - 15.00 น.     Chill Talk "นิเวศป่า รักษาสมดุลธรรมชาติ" โดย สำนักงานป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี
15.00 - 16.00 น.     Chill Talk "Green Content Green Market" by Greenery
 
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
10.00 - 17.00 น.     Work Shop "การทำเกษตรอินทรีย์แบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ใช่ทางลัด"
10.00 - 17.00 น.     มุมให้ความรู้
Circular Economy/Food Waste โดย ต้นแบบสวนสามพราน
10.00 - 17.00 น.     "Work Shop "ขยะมหาสนุก" โดย คุณจิตรา หิรัญพฤกษ์ (พี่โฉ)
10.00 - 17.00 น.     "Work Shop "วาดศิลป์ เล่นสี"
10.00 - 17.00 น.     สมัครสมาชิก Thai Organic Platform และสมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์
09.00 - 10.00 น.     ดนตรีสด
10.00 - 11.00 น.     คุยนอกกรอบ "วิถีอินทรีย์กับชีวิตที่สมดุล" โดย ตัวแทนสมาพันธ์ผู้บริโภคอินทรีย์
12.00 - 13.00 น.     คุยนอกกรอบ "มากกว่าเกษตรอินทรีย์" โดย คุณนคร ลิมปคุตถาวร (เจ้าชายผัก)
13.00 - 14.00 น.     ดนตรีสด
14.00 - 15.00 น.     คุยนอกกรอบ "อินทรีย์ คือ ชีวิต" โดย อ.อนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์
(เครือข่ายธนาคารอาหาร) สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส
15.00 - 16.00 น.     เสวนา
สาธิต "Green Catering" โดย เคี้ยวเขียว (คุณธีรพจน์ เมฆเอี่ยมนภา)
10.30 - 11.30 น.     Chill Talk "เส้นทางการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์" โดย ผู้เข้าอบรม Academy รุ่น 1
11.30 - 12.30 น.     Chill Talk "เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
12.30 - 13.30 น.     Work shop สาธิต "เส้นผักออร์แกนิก" โดย คุณสุมิตตา บางบอน (พี่หนึ่งน้อย)
14.30 - 15.30 น.     Chill Talk "โปรตีน สร้างสุข...โปรตีน กินได้"
โดย อาจารย์ง่ายงาม ประจวบวัน นักวิชาการอิสระ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม