กำหนดการ พิธีเปิด งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6

โดย
| |
อ่าน : 412
กำหนดการ
พิธีเปิด งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
08.00 - 10.00 น.     เดินทางออกจาก สสส. ซ.งามดูพลี โดยรถตู้มุ่งสู่งานสังคมสุขใจ สามพราน
10.00 - 10.30 น.     คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนพร้อมกันบริเวณพิธี
• รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.00 น.     ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
• ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดนครปฐม
• ผู้บริหาร หรือผู้แทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมการท่องเที่ยว และการสนับสนุน
• ผู้บริหาร หรือผู้แทน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กล่าวถึง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสามพรานโมเดล และงานสังคมสุขใจ
• นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ประธานคณะกรรมการจัดงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงาน ผลการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และกิจกรรมภายในงาน
• ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ ๖
• ประธานในพิธีและคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 - 12.00 น.     ประธานในพิธีและคณะกรรมการจัดงาน เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในบริเวณงาน
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เยี่ยมชมภาคีเครือข่ายที่มาร่วมจัดงาน
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม