การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก

| |
อ่าน : 8,030

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

            

             โรคอ้วนในเด็กส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงต่างๆมากมาย เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง หัวใจโต โรคอ้วนในเด็กนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน คือการกินมากกว่าความต้องการที่ร่างกายต้องใช้ในแต่ละวัน การป้องกันโรคอ้วนในเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรมีการเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดของผู้ปกครองที่เลี้ยงดูว่า เด็กเป็นเด็กที่น่ารักและพยายามเลี้ยงดูเด็กให้อ้วน แท้จริงแล้วภาวะอ้วนเป็นโรคที่ควรได้รับการรักษา ทั้งนี้นอกจากเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่ดีเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อีกด้วย

 

การป้องกันโรคอ้วนในเด็กประกอบไปด้วย

1. การติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งน้ำหนักและส่วนสูง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2. ให้คำแนะนำด้านการบริโภคอาหารที่สำคัญ ได้แก่ สนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน 

3. ในทารกควรให้อาหารตามวัยที่มีรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรสชาติ

4. ควบคุมปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง 

5. ลดพฤติกรรมการอยู่นิ่งๆ มีกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย สนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายอยู่เสมอ

6. สร้างวินัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ เลือกรับประทานที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

            ที่สำคัญพ่อแม่ ผู้ปกครองควรประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างในการมีสุขนิสัยที่ดี ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพร่วมกันทั้งครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม