กำหนดการเชิญสื่อมวลชน ศึกษาดูงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรี

โดย
| |
อ่าน : 428
กำหนดการเชิญสื่อมวลชน
ศึกษาดูงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรี
วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562  เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลอาญาธนบุรี
 
09.30 - 09.40  น.     นายจาตุรงค์ สรนุวัตร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี  
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
09.40 - 10.00  น.     ท่านรองพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี 
บรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาและวิวัฒนาการของงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลของศาลอาญาธนบุรี”
 10.00 - 10.15  น.     นายพีระพัฒน์ มหาโพธิกุล เลขานุการศาลอาญาธนบุรี 
บรรยายสรุปในหัวข้อ “กลุ่มเป้าหมายและประเภทคดีรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม”
10.15 - 10.30  น.     นางสาวกันต์สินี ศรีศักดิ์อนันต์ นิติกร ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
บรรยายสรุปหัวข้อ “การจัดทำสำนวนคลินิกให้คำปรึกษาฯและรูปแบบในการให้คำปรึกษา”
10.30 - 10.50  น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 - 11.15  น.     นายโกศล หกสุวรรณ ประธานผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม 
บรรยายสรุปหัวข้อ “ขั้นตอนและวิธีการให้คำปรึกษา”
11.15 - 12.00 น.     ตอบข้อซักถามของคณะศึกษาดูงาน
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     เยี่ยมชมการให้บริการของคลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรี
15.00 - 15.30 น.     อภิปรายสรุปการดูงาน โดย ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และศูนย์ถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีและสิ่งเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม     
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม