กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จ.ลำปาง ย่อโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ถึงมือชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 424
กำหนดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จ.ลำปาง 
‘ย่อโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ถึงมือชุมชน’ 

โดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จ.ลำปาง
 
13.00 - 15.00 น.     ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคลำปาง  ย่อโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ถึงมือชุมชน 
• เยี่ยมชมนิทรรศการสุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 
อาทิ นิทรรศการSexวัยรุ่น...เลือกได้ / รักไร้ควัน / ชราแลนด์  ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ / ลดพุงลดโรค (แบบประเมิน QR CODE)
• กิจกรรม “แลกน้ำแลกใจ” 
• แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน “ฮ๋วมใจสร้างสุข(ภาวะ)ทั่วลำปาง” 
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และภาคีเครือข่าย
o ภาคประชาสังคม โดย พระสาธิต สถาบันธรรมาภิวัฒน์ / คุณเชิดพงศ์ กลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ / คุณพันศักดิ์ เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง 
o ภาคท้องถิ่น โดยอบต.ร่องเคาะและชาวบ้านที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมกิจกรรม (จากโรคซึมเศร้ากลายเป็นผู้นำชุมชนส่งเสริมการออกกำลังกาย)  
15.00 - 15.15 น.     เดินทางสู่ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
15.15 - 16.00 น.     เรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสัญจรสู่ชุมชน  
• “Food Fit” และ”สุขสมวัย”
• ทดลองวิทยาศาสตร์กับ “สารปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำ เช่น ยาหอม” และการทดสอบเกลือไอโอดีน 
• ผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะสู่การนำไปใช้จริง
16.30 - 17.30 น.      เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
 
*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม