สสส. ขึ้นชั้นองค์กรระดับโลก รับรางวัล Nation-Building and World Setter Awards

| |
อ่าน : 5,388

ที่มา : สสส.

สสส. เทียบชั้นองค์กรระดับโลก รับรางวัล Nation-Building and Word Setter Awards thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล Nation-Building and World Setter Awards เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ Majestic Hotel กรุงกัวลา ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (Nation-Building 2019) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยสถาบันการสร้างชาติระหว่างประเทศ (Nation-Building Institute International)

สำหรับพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติและสำคัญยิ่ง ประกอบด้วยรางวัลจำนวน ๑๒ สาขาซึ่งในแต่ละรางวัลนั้น ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และได้รับพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการนานาชาติตัดสินผู้ได้รับรางวัล (International Selection Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้นำและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อให้เกิดการพิจารณาตัดสินที่เป็นที่ยอมรับและเป็นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างเข้มข้น โดย ผู้จัดการกองทุน สสส. เข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศระดับองค์กรภาครัฐ “The Corporate Nation-Building Award (Public Sector)” ในพิธีมอบรางวัล Nation-Building and Word Setter Awards

สสส. เทียบชั้นองค์กรระดับโลก รับรางวัล Nation-Building and Word Setter Awards thaihealth

รางวัลชนะเลิศระดับองค์กรภาครัฐ “The Corporate Nation-Building Award (Public Sector) ที่ สสส.ได้รับ ถือโอกาสอันดีในการใช้เวทีนี้เป็นช่องทางในการสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และผู้นำที่เป็นระดับผู้กำหนดนโยบาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้ง ยังจะเป็นการเผยแพร่รูปแบบ กลไกและวิธีการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส. ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคและนานาชาติ

ทั้งนี้รางวัล Nation-Building and Word Setter Awards กำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกให้มี ๑๒ สาขา ประกอบด้วย

 1. Nation-Building Lifetime Achievement Award (Public Sector)
 2. Nation-Building Lifetime Achievement Award (Private Sector)
 3. Nation-Building Lifetime Achievement Award (People Sector)
 4. Corporate Nation-Building Award (Public Sector)
 5. Corporate Nation-Building Award (Private Sector)
 6. Corporate Nation-Building Award (People Sector)
 7. Woman’s Nation-Building Award
 8. Youth’s Nation-Building Award
 9. Senior’s Nation-Building Award
 10. World Shaker Award
 11. World Shifter Award
 12. World Shaper Award

ซึ่งในแต่ละรางวัลนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และได้รับพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการนานาชาติตัดสินผู้ได้รับรางวัล (International Selection Committee) เพื่อให้เกิดการพิจารณาตัดสินที่เป็นที่ยอมรับและเป็นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างเข้มข้น โดยมีผู้นำและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับรางวัล อาทิ ดร. Siti Hasmah binti Haji Mohamad Ali ภรรยา ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ในฐานะแพทย์ผู้บุกเบิกงานอนามัยแม่และเด็ก, นายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย

สสส. เทียบชั้นองค์กรระดับโลก รับรางวัล Nation-Building and Word Setter Awards thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม