เสพติดการพนัน อาการป่วยที่ต้องรักษา

โดย
| |
อ่าน : 1,729

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

เสพติดการพนัน เป็นอาการป่วยที่ต้องรักษา thaihealth

แฟ้มภาพ

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน - สสส. เปิดตัวหนังสือ “เสพติดพนัน : ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข” แนะติดพนันเป็นอาการป่วยต้องรักษา เสี่ยงฆ่าตัวตาย! ผลวิจัยสหรัฐฯชี้คนติดพนัน 1 คน สร้างผลกระทบให้คนใกล้ตัว 10-17 คน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการพร้อมเปิดตัวหนังสือ “เสพติดพนัน : ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข” โดยมีนายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน สสส. เป็นประธานพิธีเปิด

รศ.วิทยากร เชียงกูล เจ้าของผลงานวิจัยและหนังสือ “เสพติดพนัน : ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข” เปิดเผยว่า หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยหวังให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาจากการพนัน โดยผลการวิจัยภายในเล่มพบว่า ผลกระทบของการติดพนันมีทั้งต่อด้านสุขภาพกายใจ เศรษฐกิจและสังคม อาทิ ขาดประสิทธิภาพในการเรียน ทำงาน ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว ปัญหายักยอก ฉ้อโกง อาชญากรรม รวมไปถึงปัญหาที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น ติดสุราและสารเสพติดอื่นๆ มีการวิจัยระบุว่า คนเสพติดการพนันจะมีนิโคตินในร่างกายมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งการเสพติดซ้ำซ้อนจะทำให้การแก้ปัญหายุ่งยากขึ้นไปอีก

นอกจากนี้ยังพบว่า คนติดพนันเป็นโรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียวถึง 70% และความผิดปกติด้านอารมณ์รุนแรงสลับไปมา 2 ขั้ว 30% ผลเสียหายอย่างหนักคือการคิดฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย โดยราว 17-24% ของคนติดพนันอย่างหนักมีการพยายามฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งในชีวิต ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเล่นสูญเสียเงินจำนวนมาก ส่วนกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดพนันมากสุดคือวัยรุ่น โดยมีสัดส่วนเล่นและติดพนันต่อประชากรวัยเดียวกันประมาณ 4-8% สูงกว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ 1-2 เท่าตัว

เสพติดการพนัน เป็นอาการป่วยที่ต้องรักษา thaihealth

“แนวทางการป้องกันในหมู่เด็กเยาวชน เช่น การใช้สื่อต่างๆ การสัมมนาพูดคุยให้เข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่มาจากการเล่นพนัน โอกาสจะชนะมีความเป็นไปได้น้อยมาก รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยาทางบวก สร้างความเข้มแข็ง รู้จักดูแลควบคุมความคิด จิตใจ อารมณ์ แก้ปัญหาเป็น และให้คำปรึกษาโดยนักบำบัด ศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ บำบัดเยียวยาโดยนักจิตวิทยา บำบัดแนวพฤติกรรมการรู้คิด (Cognitive Behavioral Therapy) ช่วยเปลี่ยนแปลงแนวคิดการรับรู้ที่บิดเบือน เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและสมจริง” รศ.วิทยากร กล่าว

รศ.วิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบการพนันแห่งชาติของสหรัฐฯ เผยความเสียหายทางด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และสูญเสียผลผลิตจากการทำงานของชาวอเมริกันที่ติดพนัน มีมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี และคนติดการพนันแต่ละคนสร้างผลกระทบให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ราว 10-17 คน

ส่วนการแก้ปัญหาในระดับประเทศนั้น ไทยควรมีการตั้งสถาบันเพื่อวิจัยเผยแพร่ความรู้ในทางป้องกันและเยียวยาปัญหาการเสพติดการพนัน ที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัญหาของคนติดพนันคือ มักไม่รู้ตัว ไม่ยอมรับและปกปิดครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาหนักแล้วจึงจะยอมรับและยอมเข้าสู่การบำบัด ซึ่งโดยทั่วไปผู้เข้ารับการบำบัดมีโอกาสได้รับการฟื้นฟู ลด หรือ เลิกเล่นการพนันได้

สามารถติดตามอ่านหนังสือฉบับเต็มได้ทาง http://www.gamblingstudy-th.org/document_book/159/1/1/gambling-addiction/

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม