การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ

| |
อ่าน : 1,901

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ  thaihealth

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามข้อตกลง ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ

ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสร้างมาตรการองค์กร ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ ซึ่งทางคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และทีมพี่เลี้ยง สอจร.(สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด) ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันดำเนินการจัดมาตรการองค์กร ในสถานประกอบการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ภายใต้นโยบายของรัฐ ด้านแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนำนโยบายประชารัฐเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานประกอบการเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่มีบุคลากรใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมาตรการองค์กรในสถานประกอบการภาคเอกชน มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัย มาเป็นแกนการดำเนินงาน ออกระเบียบให้หน่วยงานและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับขี่หลังดื่มสุราและไม่ขับรถเร็วทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน โดยมีสถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม การลงนามจำนวน 11 หน่วยงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม