เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3

| |
อ่าน : 438

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนาจังหวัดระนอง

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" 

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ อ.เมืองระนอง โดยมี ดร.ชยพล บัวดิษ ประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สสส. และประชาชน จำนวน 100 คน เข้าร่วม

นายพรเทพ รอง ผวจ.ระนอง กล่าวว่า การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทุกภาคส่วน ได้ร่วมศึกษารายละเอียดเอกสารหลัก ภาคผนวก ร่างมติ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2561 (ร่างที่ 3) เพื่อให้ความเห็นต่อเอกสารหลัก ร่างมติ ในนามของกลุ่มเครือข่าย โดยมีข้อมูลวิชาการ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนและรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2561 และเพื่อให้คณะทำงานวิชาการได้รายงานผลการดำเนินงานของมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมรับข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพต่อไป

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพ คือ อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดทำงานด้วยกัน ให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่เป็นระบบผ่านการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติจริงจากเรื่องเล็ก ๆ จากคนใกล้ตัว ไปถึงนโยบายระดับชาติอีกด้วย.

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม