เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3

| |
อ่าน : 1,811

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนาจังหวัดระนอง

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" 

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ อ.เมืองระนอง โดยมี ดร.ชยพล บัวดิษ ประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สสส. และประชาชน จำนวน 100 คน เข้าร่วม

นายพรเทพ รอง ผวจ.ระนอง กล่าวว่า การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทุกภาคส่วน ได้ร่วมศึกษารายละเอียดเอกสารหลัก ภาคผนวก ร่างมติ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2561 (ร่างที่ 3) เพื่อให้ความเห็นต่อเอกสารหลัก ร่างมติ ในนามของกลุ่มเครือข่าย โดยมีข้อมูลวิชาการ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนและรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2561 และเพื่อให้คณะทำงานวิชาการได้รายงานผลการดำเนินงานของมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมรับข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพต่อไป

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพ คือ อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดทำงานด้วยกัน ให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่เป็นระบบผ่านการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติจริงจากเรื่องเล็ก ๆ จากคนใกล้ตัว ไปถึงนโยบายระดับชาติอีกด้วย.

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม