เปิดโครงการท่องเที่ยวโดยรถราง สัมผัสวิถีชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,434

ที่มาและภาพประกอบจาก   เว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์

เปิดโครงการท่องเที่ยวโดยรถราง สัมผัสวิถีชุมชน thaihealth

สสส. ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง หรือรถโค้ช สัมผัสภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน

ที่ภายในวัดเชียงยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวดวงพรเฮง บุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรถราง หรือรถโค้ช สัมผัสภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน ตามวิถีชุมชน

นายวันชัย กล่าวว่า ทาง สสส.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรถรางหรือรถโค้ช ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา จะได้สัมผัสกับภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้านและสนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชน ซึ่งรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนนั้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวที่ตนเองได้วางไว้มานานกว่า 7 ปี และพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช ได้ต่อยอดมาจากโครงการเส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน จุดท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยมีเส้นทางคือ จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ จุดที่ 3 วัดพระสิงห์จุดที่ 4 วัดพระแก้ว จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ จุดที่ 9 สวนตุงและโคมฯ จุดที่ 10 บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์) จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง จุดที่ 12 วัดพระนอน

ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางที่ 2 ขึ้นคือ "เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีชีวิตชุมชน" เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ เริ่มเดินทางจาก จุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown จุดที่ 2 วัดเชียงยืน จุดที่ 3 วัดเชตุพน จุดที่ 4 หอศิลป์ไตยวน จุดที่ 5 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 6 หอนาฬิกานครเชียงราย จุดที่ 7 วัดพระแก้ว จุดที่ 8 บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์) และจุดที่ 9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้บริการข้อมูลเส้นทางรถรางแก่นักท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกและประทับใจ

เปิดโครงการท่องเที่ยวโดยรถราง สัมผัสวิถีชุมชน thaihealth

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้สนับสนุนให้เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการศึกษาข้อมูลชุมชน รวมถึงทุนทางสังคมในเขตเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในชุมชนและสามารถใช้ทุนและศักยภาพของชุมชน อาทิ ปราชญ์ชุมชน แกนนำผู้สูงอายุจิตอาสา หนุนเสริมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ทาง สสส.จึงได้ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงรายดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม