อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ

โดย
| |
อ่าน : 7,117

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ thaihealth

แฟ้มภาพ

ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้มีอาการป่วย เช่น เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ สับสน ใจสั่น ผิวซีด ผิวหนังเย็นหรือชื้นผิดปกติ เสียการทรงตัว ร่างกายอ่อนแอ ชีพจรเต้นเร็ว เป็นลม หรืออาจเกิดอาการช็อกได้หากภาวะความดันต่ำมีความรุนแรงมาก

คนส่วนมากมักไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ถ้าความดันโลหิตต่ำลงมาก ๆ  จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย ภาวะความดันโลหิตต่ำ = ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท

สาเหตุเกิดจาก

> การลุกขึ้นทันทีจากท่านอน โดยเฉพาะเมื่อนอนนาน ๆ

> ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย หรือนั่งนานๆ 

> กินอาหารมื้อใหญ่หรือปริมาณมากเกินไป

> การขาดน้ำหรือท้องเสีย อาเจียนรุนแรง

> ยืนหรือนั่งไขว้ห้างนาน ๆ 

> อยู่ในที่แออัดหรืออบอ้าว

> การหยุดพักทันทีขณะออกกำลังกายอย่างหนัก

วิธีป้องกัน

> พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน

> คอยตรวจวัดความดันสม่ำเสมอ

> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

> ท่าออกกำลังกายที่ควรเลี่ยง คือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทาง อย่างรวดเร็วและท่าที่ศรีษะอยู่ต่ำกว่าหัวใจ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม