อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ

โดย
| |
อ่าน : 3,396

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ thaihealth

แฟ้มภาพ

ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้มีอาการป่วย เช่น เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ สับสน ใจสั่น ผิวซีด ผิวหนังเย็นหรือชื้นผิดปกติ เสียการทรงตัว ร่างกายอ่อนแอ ชีพจรเต้นเร็ว เป็นลม หรืออาจเกิดอาการช็อกได้หากภาวะความดันต่ำมีความรุนแรงมาก

คนส่วนมากมักไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ถ้าความดันโลหิตต่ำลงมาก ๆ  จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย ภาวะความดันโลหิตต่ำ = ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท

สาเหตุเกิดจาก

> การลุกขึ้นทันทีจากท่านอน โดยเฉพาะเมื่อนอนนาน ๆ

> ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย หรือนั่งนานๆ 

> กินอาหารมื้อใหญ่หรือปริมาณมากเกินไป

> การขาดน้ำหรือท้องเสีย อาเจียนรุนแรง

> ยืนหรือนั่งไขว้ห้างนาน ๆ 

> อยู่ในที่แออัดหรืออบอ้าว

> การหยุดพักทันทีขณะออกกำลังกายอย่างหนัก

วิธีป้องกัน

> พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน

> คอยตรวจวัดความดันสม่ำเสมอ

> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

> ท่าออกกำลังกายที่ควรเลี่ยง คือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทาง อย่างรวดเร็วและท่าที่ศรีษะอยู่ต่ำกว่าหัวใจ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม