เด็กเป็นเบาหวานได้จริงหรือ ?

| |
อ่าน : 10,839

เรื่องโดย พัฒน์รพี กมลานนท์ Team content www.thaihealth.or.th
ให้สัมภาษณ์โดย    ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

เด็กเป็นเบาหวานได้จริงหรือ ? thaihealth

“ทำไมลูกเธอผอมจัง ทำไมไม่เห็นอ้วนเลย”
                    “ระวังขาดสารอาหารนะ เด็กเล็กต้องอ้วน ๆ สิถึงจะน่ารัก”

คำพูดเหล่านี้เชื่อว่าพ่อแม่หลาย ๆ คน ที่มีลูก แล้วลูกไม่อ้วน เคยได้ยินประโยคนี้กันทั้งนั้น ด้วยความเชื่อของคนสูงอายุสมัยก่อน บางครอบครัวที่เชื่อว่า ถ้าเลี้ยงลูกหลานแล้วไม่อ้วนจะแสดงถึงความอดอยากของครอบครัว แต่หารู้ไม่ว่าการที่เด็กอ้วนตั้งแต่เล็ก ๆ จะทำให้เกิดโรคเบาหวานในเด็กได้
                     คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนสงสัยได้ว่าเด็กเป็นโรคเบาหวานได้จริงหรือ โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัย ส่วนใหญ่เราจะพบโรคเบาหวานในผู้สูงอายุมากกว่าพบในเด็กเล็ก แต่ในเด็กเล็กก็มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกัน และเด็กสามารถเป็นโรคเบาหวานได้ตั้งแต่ที่อายุยังน้อย

เด็กเป็นเบาหวานได้จริงหรือ ? thaihealth

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย  เล่าให้ฟังว่า เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เบาหวานในเด็กมีหลายชนิดเหมือนในผู้ใหญ่ เบาหวานที่เราพบบ่อยในเด็ก จะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 รองลงมาก็จะเป็นชนิดที่ 2 ต่อไปก็จะเป็นจากสาเหตุอื่น ๆ  
เด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งแต่ 1ขวบ 2 ขวบ ก็สามารถเป็นได้แล้ว สาเหตุเกิดจากการที่เซลล์ตับอ่อนที่เรียกว่า เบต้าเซลล์ ถูกทำลาย จึงทำให้ร่างกายของเด็กไม่สามารถผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินซูลิน ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาล เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีภาวะน้ำตาลสูง และอาจเกิดภาวะเลือดเป็นกรด
เด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่นั้นจะเจอในผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กอ้วนมีมากขึ้น เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวันของเรา ถ้าเด็กบริโภคมากเกินไป กินน้ำตาลเยอะ ก็จะเกิดภาวะอ้วน นี่คือการสร้างความดื้อต่ออินซูลิน ที่เป็นฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาล
สำหรับภาวะดื้ออินซูลินก็คือ การที่มีฮอร์โมนอินซูลินทำหน้าที่ได้ไม่ดี ดังนั้นก็เหมือนกับการขาดอินซูลิน ที่เป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
                    ในเด็ก 10 คน จะมีเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 6-7 คน เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อีกประมาณ 3 คน อีก 1 คนก็จะเป็นชนิดอื่น ๆ เช่น การเป็นจากพันธุกรรมรูปแบบอื่น
อาการของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานก็จะพบได้จาก
1.เด็กจะปัสสาวะบ่อย
2.เด็กจะรู้สึกกระหายน้ำ และดื่มน้ำมากกว่าปกติ
3. เด็กจะมีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
บางคนพอเป็นสัก 2-3 อาทิตย์  จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน  หอบ เหนื่อย ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเลือดเป็นกรด

เด็กเป็นเบาหวานได้จริงหรือ ? thaihealth

การป้องกัน
เบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กยังไม่สามารถป้องกันได้ เพราะเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้นกันในร่างกายบกพร่อง (Autoimmune) กล่าวคือ ภูมิของตัวเองไปทำลายตับอ่อน ที่เรียกว่า Beta Cells (เบต้าเซล์) ที่ผลิตอินซูลิน คล้ายกับแพ้ภูมิตัวเอง ละในเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่สามารถป้องกันได้ สาเหตุการเกิดจะไม่เหมือนกับเบาหวานชนิดที่ 1 ดังที่กล่าวไปข้างต้น
เบาหวานชนิดที่  2
1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดย ควบคุมอาหาร ไม่ทานของหวาน มัน เค็ม
2.การออกกำลังกาย ที่ส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงจะทำให้ ภาวะดื้ออินซูลินลดลง ทั้งนี้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

เด็กเป็นเบาหวานได้จริงหรือ ? thaihealth

แนวทางการรักษา
เด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1  จะต้องฉีดอินซูลินเข้าร่างกาย เนื่องจากเด็กไม่มีอินซูลิน และตอนนี้ยังไม่มีวิธีการทานอินซูลิน ซึ่งทางทีมแพทย์พยายามที่จะผลิตเป็นยาทาน หรือยาพ่น แต่ผลการตอบสนองยังสู้แบบฉีดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 จะต้องอยู่กับยาฉีดตั้งแต่เริ่มป่วยจนตลอดชีพของเด็ก ซึ่ง ต้องมีการฉีดยาก่อนทานอาหารทุกมื้อ นอกจากนี้ก่อนนอนก็ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินเพื่อประคับประคองไม่ให้น้ำตาลสูงขึ้น ดังนั้นเด็กจะต้องฉีดยาวันละ 4 ครั้ง
                      อย่างไรก็ตามโรคเบาหวานในเด็กเป็นภาวการณ์เจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมของเด็กและครอบครัว          อย่างยิ่ง ที่สำคัญการดูแลเด็กป่วยเบาหวานมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ เด็กป่วยเบาหวานนอกจากจะต้องการการแก้ไขปัญหาสุขภาพกาย เด็กป่วยเบาหวานยังต้องการการแก้ปัญหาด้านจิตใจ ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย การลดความวิตกกังวลทั้งเด็กป่วยและครอบครัว การดูแลทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน การเรียนหนังสือได้ตามปกติของเด็กป่วย และครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตได้ในสังคมตามปกติ

เด็กเป็นเบาหวานได้จริงหรือ ? thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารในสัดส่วน 2 : 1 : 1 ซึ่งประกอบไปด้วย ผัก 2 ส่วน เนื้อสัตว์ 1 ส่วน และ แป้ง 1 ส่วน และปฏิบัติตามหลัก 3 อ 2 ส ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์  ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างแน่นอน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.) สำนักสิ่งแวดล้อม  ครูดีเด่น  โปรไบโอติกส์  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร  ขาดความรู้  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่  เสียชีวิต  ตรวจวัด  ยับยั้ง  อาวุธ  นิวัฒน์ ร้อยแก้ว  มหกรรมอาหารท้องถิ่น  ตับอ่อน  สถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบัน  หวาน มัน เค็ม  เข้าพรรษา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า รณรงค์งดเหล้า ฉลองพุทธชยันตี ยาเสพติด  ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรือง หิรัญญา  Kathryn Vasquez  สังคมที่มีความเป็นธรรมและประชาธิปไตย  การใช้สารเคมี  บริหารหัวใจ  รวมพลังสร้างสังคมปลอดบุหรี่  โรคระบาดหน้าฝน  พืชสะกัดน้ำมัน