แนะคนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกาย

| |
อ่าน : 2,245

ที่มา : กรมอนามัย 

แนะคนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกาย thaihealth

แฟ้มภาพ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะคนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกาย สร้างพลังงานด้วยการเดินทางอย่างกระฉับกระเฉง ปั่นจักรยาน ช่วยลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน เป็นต้น สร้างสุขภาพที่ดี

นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า  การเดินอย่างกระฉับกระเฉง ปั่นจักรยาน รวมไปถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง จะทำให้ประชาชนเกิดกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในประเทศไทยพบว่า ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29 และ อายุ 6-17 ปี ร้อยละ 73 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และเด็กตั้งแต่ อายุ 6 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง มากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน และจากผลสำรวจกิจกรรมทางกายในประเทศไทย ปี 2559 พบว่าในแต่ละวันประชาชนใช้ระยะเวลากับกิจกรรมทางกายที่มากที่สุดคือ การทำงาน รองลงมาคือ มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง การเดินทาง และน้อยที่สุดคือ นันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬา จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมง่าย ๆ คือ การเดินทางที่กระฉับกระเฉง เพื่อลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเต้านมและลำไส้

ทั้งนี้ การเดินอย่างกระฉับกระเฉง ทำให้เกิดการใช้พลังงานจากกิจกรรมทางกายถึงร้อยละ 15 ต่อวัน หรือ 180 กิโลแคลอรี่ สูงกว่าพลังงานจากกิจกรรมทางกายจากนันทนาการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ที่ใช้เพียงร้อยละ 10 หรือ 126 กิโลแคลอรี่ ซึ่งผลจากการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย ในปี 2559 จำนวน 108,416 คน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีการใช้พลังงานจากกิจกรรมทางกายด้วยการเดินทางอย่างกระฉับกระเฉง ร้อยละ 17 ต่อวัน หรือร้อยละ 48 ของข้อแนะนำการมีกิจกรรมทางกายขององค์การอนามัยโลก จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ก็สามารถมีกิจกรรมทางกายได้ง่าย ๆ ด้วยการเดินทางที่กระฉับกระเฉงทั้งการเดิน ปั่นจักรยานและขนส่งสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ นอกจากจะสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้ยานพาหนะ ส่วนบุคคลในการเดินทาง ลดการจราจรที่คับคั่ง ลดพลังงานจากเชื้อเพลิง ลดมลภาวะทางอากาศและเสียง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอีกด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม