ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

| |
อ่าน : 2,520

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจาก  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ thaihealth

สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ในท้องถิ่น ชุมชน และหมู่บ้าน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ thaihealth

นายแพทย์วชิระ  บทพิบูลย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดทำ "โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ" โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนพื้นที่ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น ชุมชนและหมู่บ้าน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน โดยเน้นการดำเนินงานเข้มข้นใน 8 อำเภอที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง ประกอบด้วย อำเภอเมือง ภูเขียว คอนสวรรค์ แก้งคร้อ จัตุรัส ซับใหญ่ หนองบัวระเหว และคอนสาร เน้นประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการใช้ข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล

ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีคณะทำงานที่ชัดเจน การมอบหมายภารกิจ การติดตามและประเมินผล และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีแกนนำระดับอำเภอและท้องถิ่น ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ยั่งยืน นำไปสู่การสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่สอดคล้องกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ ชุมชน และครอบครัวต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สธ.ชัยภูมิ ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม