แม่โจ้ลั่นรับน้องปลอดแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,381

ต้านอบายมุข ส่งเสริมสุขภาพ

 

รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงพิธีลงนามความร่วมมือการจัดกิจกรรมรับน้องกับองค์กรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยไร้แอลกอฮอล์ว่า มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการรับน้องปลอดแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2553 ภายใต้ชื่อ "แม่โจ้ร่วมใจต้านภัยอบายมุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการรณรงค์ให้การทำกิจกรรมในสถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์ ระหว่างม.แม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้  และองค์กรนักศึกษา รวมถึงองค์กรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยไร้แอลกอฮอล์ และจัดพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา

 

          ด้านนายณัฐพล อุ่นภักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดของการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ มีอยู่ 5 ประการคือ ข้อ 1) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง ข้อ 2)ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

 

          ข้อ 3 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป หากฝ่าฝืนให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย ข้อ 4)ประสานงานกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกสโมสร และชมรมทุกชมรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบ สอดส่องดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม และข้อ 5) จัดกิจกรรมรองรับเกี่ยวกับการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ โครงการรับขวัญน้องใหม่สู่อ้อมอกแม่/ โครงการเดินตามรอยคุณพระช่วงฯ/โครงการเคาะสมองเพื่อการเรียนรู้ เปิดประตูสู่กิจกรรม และโครงการ เขียว ขาว เหลือง ต้านภัยอบายมุข สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update: 4-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม