ออกพรรษา ลาเหล้า

| |
อ่าน : 4,435

เรื่องโดย สุรศักดิ์ อาภาสกุล Team Content www.thaihealth.or.th

ให้สัมภาษณ์โดย  ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   นายธีระ  วัชรปราณี  ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  นายบุญมา นุชอิม คุณพ่อของน้องไบร์ทผู้เลิกเหล้าจากความรักลูก และ ด. ช. วรวิช นุชอิ่ม(น้องไบร์ท) นักเรียนชั้นป. 1 รร.คลองใหม่

ข้อมูลบางส่วนจากหนังสือเลิกดื่มเหล้า กันเถอะนะ จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ออกพรรษา ลาเหล้า

ถึงพ่อ  “พ่อครับ ผมอยากให้พ่อเลิกเหล้าและเบียร์เพื่อผมได้ไหมครับ ผมกลัวว่าตับพ่อมันจะพังครับ ผมอยากให้พ่ออยู่กับผมไปนานๆ ผมรักพ่อมากครับ” เป็นข้อความที่ ด. ช. วรวิช นุชอิ่ม ( น้องไบร์ท ) นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนคลองใหม่ เขียนในจดหมายสื่อรักจากลูกถึงพ่อแม่ที่ดื่มเหล้าและนำไปมอบให้คุณพ่อ เพื่อขอให้ลดละเลิกการดื่ม

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ขณะที่นายบุญมา  นุชอิม  คุณพ่อของน้องไบร์ท  เมื่อได้รับจดหมายสื่อรักจากที่ลูกชายเขียนให้ ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเป็นคนดื่มเหล้ามาตลอด 20 ปี ทุกวัน และไม่เคยคิดจะหยุด เมื่อได้อ่านจดหมายสื่อรักที่ลูกมอบให้และความรักที่มีต่อลูก จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากที่เลิกเหล้าแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง มีเงินเก็บ มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกชายด้วยและตั้งใจว่าจะหยุดดื่มไปเรื่อยๆ โดยการเลิกเหล้า สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงเริ่มจาการตั้งเป้าหมายและมีความตั้งใจ เชื่อว่าทุกคนสามารถเลิกเหล้าได้ 

ซึ่งการเลิกดื่มเหล้า ทุกคนเลิกดื่มได้ ถ้าอยากเลิกแค่เริ่มต้นจาก

- มีความตั้งใจแน่วแน่ ( คือทางสู่ความสำเร็จ )

- มีเป้าหมายที่ชัดเจน ( ทำเพื่ออะไร เพื่อใคร )

จากนั้น

- ทบทวนเหตุผลต่างๆ ก่อนลด ละ เลิก ( ตลอดไป )

- ชั่งน้ำหนักข้อดี ข้อเสียของเหล้า

- เปรียบเทียบชีวิตระหว่างที่ดื่มและไม่ดื่มเหล้า

- นึกถึงความปรารถนาดีของคนรอบข้าง

- นึกถึงความรับผิดชอบของครอบครัว

- แล้วสัญญากับตัวเอง สัญญากับคนที่รักว่าจะเลิกดื่ม

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เล่าให้ฟังว่า สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  ริเริ่มโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาแล้ว 16 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งริเริ่มจากความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมมาต่อยอดการทำงาน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พัฒนาในระดับนโยบาย รวมทั้งกลไกของรัฐทุกหน่วยงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

“โดยในปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อ โดยช่วงเทศกาลเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้าได้กลายเป็นกิจกรรมหลักที่มีการรณรงค์จากหลากหลายหน่วยงานเพื่อเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า ทำสมาธิเข้าวัดฟังธรรม โดยใช้แนวทางสำคัญคือการสร้างชุมชนคนสู้เหล้า เน้นรณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่เลี้ยงเหล้า ในเทศกาลงานบุญประเพณี ใช้แนวทางในการชวน ช่วย เชียร์ให้งดเหล้าเข้าพรรษาและงดตลอดชีวิต  เพื่อจะช่วยสร้างให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

 

ออกพรรษา ลาเหล้า thaihealth

ส่วนด้านนายธีระ   วัชรปราณี   ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   เสริมด้วยว่า   โครงการออกพรรษาลาเหล้า เป็นการต่อยอดการรณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องจากมีผู้ที่งดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งใจอยากลาเหล้าต่อเนื่อง หรือเลิกดื่มตลอดชีวิต โดยการสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2559-2561 พบว่า มีคนอยากเลิกดื่มไปเลย 13% อยากจะลดปริมาณลง 58% แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ลด ละ ในช่วงเข้าพรรษามีแนวโน้มที่จะลดละเลิกกว่า 71%  รวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรขึ้น มีอยู่ 116 แห่งทั่วประเทศ  ที่จะเป็นผู้อาสาชวน ช่วย เชียร์ ให้คนลด ละ เลิก เหล้า ชวนให้ตระหนักในชีวิต ครอบครัว ส่งเสริมให้กำลังใจให้งดเหล้าแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ถ้าคุณดื่มน้อยลงหรือเลิกดื่มได้ จะทำให้ …

- มีเวลามากขึ้นเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ

- มีเงินเก็บมากขึ้น หรือนำไปซื้อของใช้ที่จำเป็น

- แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม

- นอนหลับดีขึ้น

- ไม่มีอาการเมาค้าง

- น้ำหนักลดลง

- รูปร่างดีขึ้น

- ความจำดีขึ้น

- ปัญหาในครอบครัวลดลง

- เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

- ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้าย เช่น ตับแข็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ความจำเสื่อม เป็นต้น

สสส. สคล. และภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนพร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดสังคมปลอดเหล้า เพื่อให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม