กำหนดการ ทางเลือกเกษตรกรรมไทยหลังแบน 3 สาร

โดย
| |
อ่าน : 387
กำหนดการ
ทางเลือกเกษตรกรรมไทยหลังแบน 3 สาร
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่
 
08.00 - 08.50 น.     ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น.     ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน ปรกชล อู๋ทรัพย์ Thai-PAN
09.00 - 09.10 น.     กล่าวเปิดงาน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สสส.
09.10 - 09.40 น.     ปาฐกถา หลักการและแนวทางการจัดการวัชพืช
อ.ชนวน รัตนวราหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
09.40 - 10.30 น.     บทบาทและความำสคัญของวัชพืช
• โจน จันได พันพรรณ
• นคร ลิมปคุปตถาวร ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง
10.30 - 12.30 น.     การจัดการวัชพืชและศัตรูพืช ในเขตนิเวศเกษตรภาคกลาง
• ผู้ว่าฯ ศักดิ์ สมบุญโต สวนสายศร สระบุรี
• กัลยา สำอาง สวนบุญทวี จันทบุรี
• กิตติวัฒน์ วสุรัฐเดชาพงศ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองสามวัง ปทุมฯ
• เกิน ขันวิชัย เกษตรกรปลูกอ้อยไม่ใช้สารเคมี อุทัยธานี
13.30 - 14.20 น.     สวนยางยั่งยืน สุนทร รักษ์รงค์ เลขาฯเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯ
การจัดการสวนปาล์ม มนัส หนูสวี เกษตรกร ชุมพร
14.20 - 15.10 น.     พืชคลุมเดินเกษตรอีสาน ภัทธาวุธ จิวตระกูล นักวิชาการอิสระ
มันสำปะหลังอินทรีย์ คำนึงโมเม เกษตรกร อำนาจเจริญ
15.10 - 15.40 น.     ประสบการณ์ภาคเหนือ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ ม.แม่โจ้ & ISAC
15.40 - 16.30 น.     เครื่องจักรกลและเกษตรอัจฉริยะ
• อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
• ผอ.อัคคพล เสนาณรงค์ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการฯ
16.30 - 16.45 น.     สรุปและประมวลผลการสัมมนา ดร.กฤษฎา บุญชัย 
ดำเนินรายการโดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา และประสาน อิงคนันท์
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม