เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน รณรงค์ เดิน-วิ่ง หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ ลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 1,791

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน รณรงค์ เดิน-วิ่ง หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ ลดอุบัติเหตุ thaihealth

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน  จัดงานรณรงค์อุบัติเหตุ งานเดิน-วิ่ง  หยุดซิ่ง  มาวิ่งกันเถอะ  หวังลดบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนไทย

          ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   นายสุปัทม์  ทองรัตน์   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น   เป็นประธานเปิดงาน     เดิน-วิ่ง     หยุดซิ่ง     มาวิ่งกันเถอะ    ซึ่งเป็นการจัดงานโดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน     สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น     และเครือข่ายผู้บริโภคที่มาจากจังหวัดหนองบัวลำภู     เลย     อุดรธานี  มหาสารคาม    ยโสธร    บุรีรัมย์     นครราชสีมา    สุรินทร์     รวมทั้งกลุ่มผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้บริการรถโดยสาธารณะ

          นายปฏิวัติ    เฉลิมชาติ    ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน    กล่าวว่า    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้    จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่เกิดขึ้น    มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน    เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ    และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ    ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    มาช่วยกันพัฒนายกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น    รวมทั้งงการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย

          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เรื่องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ    สิทธิผู้บริโภคในระบบหลักประกันสุขภาพ    อันตรายในการบริโภคน้ำตาลเกินปริมาณจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล    แผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด   (สอจร.)    โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    (สสส.)    ที่นำตัวอย่างหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานมาให้ชม    กลุ่มตลาดเขียวขอนแก่น    กลุ่มเกษตรนิเวศน์ศิลป์สุรินทร์   ทั้งนี้   โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครขอนแก่นที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่    ในเวทีมีการแสดงดนตรีจากทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุ    การแสดงดนตรีจากยินกวี    และการแสดงละครจากบ้านชีวาศิลป์    อีกด้วย

          ด้าน    นายสุปัทม์   ทองรัตน์    รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น    กล่าวว่า   กิจกรรมเดินวิ่ง   หยุดซิ่ง   มาวิ่งกันเถอะ    จัดขึ้นใน    "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน"    ครั้งนี้   ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   ทั้งภาคประชาชน   ภาครัฐ   และภาคเอกชน   ที่ช่วยกันรณรงค์ให้เห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ   การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้   เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนน   ลดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม   หยุดไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่เกิดขึ้น    และร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน   เพราะปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง    แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันหาทางหยุด    และลดอุบัติเหตุไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อรายใหม่เพิ่มขึ้น    ประเทศไทยสามารถเลื่อนลำดับสถิติผู้เสียชีวิตจากลำดับที่   2   เป็นลำดับที่   9   ของโลกในปีที่ผ่านมา   โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน   20,169  คน   หรือประมาณ   29.9   คนต่อแสนประชากร   ยังไม่นับรวมผู้บาดเจ็บและพิการอีกเป็นจำนวนมาก   ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับเยาวชนและคนวัยทำงาน   หรือหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิต   หรือพิการเป็นกำลังหลักในการดูแลครอบครัว

          ทั้งนี้ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง  ภายในปี  พ.ศ.2563  ตามแผน 10  ปี  แห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศ  โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องไม่เกิน  21 คนต่อแสนประชากร  ภายในปี  2563  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable    Development    Goals    หรือ    SDGs)    ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน    จึงเป็นสถานการณ์สำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น     และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มีในหัวใจทุกคน    ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่ป้องกันได้ต้องถูกดำเนินการทันที     ปัญหาบริการขนส่งมวลชนต้องถูกปรับปรุงอย่างเร่งด่วน     การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางถนนต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ     มีกลไกที่ดี     เป็นธรรมช่วยเหลือเยียวยาเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ

เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน รณรงค์ เดิน-วิ่ง หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ ลดอุบัติเหตุ thaihealth

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม