เปิดเวทีแชร์ความท้าทายพัฒนานักสร้างสุของค์กร

| |
อ่าน : 1,592

ทีมา : สำนักข่าวสร้างสุข 

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดเวทีแชร์ความท้าทายพัฒนานักสร้างสุของค์กร thaihealth

สสส.จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เปิดเวทีแชร์ความท้าทายพัฒนานักสร้างสุของค์กร กระแสตอบรับดีเกินคาด ยอดภาคีเข้าร่วมพุ่ง 41 แห่งทั่วประเทศ ประกาศเดินหน้ายกระดับสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ผลิตแรงงานคุณภาพสู่ตลาด

เปิดเวทีแชร์ความท้าทายพัฒนานักสร้างสุของค์กร thaihealth

รศ.ดร.รศรินทร์  เกรย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวในการประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”ว่า สสส.สนับสนุนให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคมผลักดันโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ตั้งแต่ปี 2556-2562 โดยต่อยอดมาจากผลความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสร้างเสริม “องค์กรแห่งความสุข: Happy Workplace” โดยใช้แนวคิดและนวัตกรรม Happinometer Model สำรวจความสุขของตัวเอง เพื่อยกระดับความสุขในการทำงาน และความผูกพันองค์กร ควบคู่กับสมดุลชีวิต เพื่อให้เป็น “คนเก่ง: Smart People” เกิด “งานที่มีคุณค่า: Decent Work” สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน สร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 41 แห่งทั่วประเทศ (จากแรกเริ่ม 8 แห่ง) เกิดกิจกรรมนำร่องยุวทูตสร้างสุข ฝึกการสร้างสุขคนทำงานและองค์กรแห่งความสุขให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 กว่า 45 คน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตประชากรวัยทำงานที่มีความพร้อมด้านอารมณ์ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน

เปิดเวทีแชร์ความท้าทายพัฒนานักสร้างสุของค์กร thaihealth

ดร.ประกาศิต  กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุน สสส.  กล่าวว่า ความท้าทายของโครงการนี้คือจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสสส.เชื่อว่าไตรพลังจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการทำงานทุกประเด็นได้ อันประกอบไปด้วย พลังนโยบาย มหาวิทยาลัยควรมีระบบสนับสนุนการพัฒนานักสร้างสุของค์กร มีนโยบายและตัวชี้วัดสำคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทุกฝ่ายในองค์กรควรมีบทบาทสนับสนุนอย่างชัดเจน พลังทางวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรควรได้รับการปลูกฝังความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อให้ทุกคนมีขีดความสามารถในการเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาวะตัวเอง และสุดท้ายคือ พลังทางสังคม เช่น การสร้างแกนนำยุวทูตสร้างสุขที่เป็นนักศึกษา เพื่อเฟ้นหาคนริเริ่มทำงานอย่างต่อเนื่อง ก้าวต่อไป สสส. และภาคีเครือข่ายหวังว่าจะสามารถร่วมกันยกระดับ Happy University (มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) สู่การเป็น Healthy University (มหาวิทยาลัยสุขภาวะ) เพราะเมื่อคนมีความสุขทางใจ สิ่งสำคัญถัดมาคือ “การมีสุขภาพดี” โดยเชื่อมั่นว่าตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ ต่างต้องการบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งสองข้อนี้

เปิดเวทีแชร์ความท้าทายพัฒนานักสร้างสุของค์กร thaihealth

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม