กิจกรรมเดิน วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ”

| |
อ่าน : 1,802

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบ สสส.

กิจกรรมเดิน วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” thaihealth

“อนุทิน” ชวนคนไทย “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” รวมพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุหยุดเหยื่อรายใหม่ พร้อมชวนคนไทยทำบุญด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดภาระค่ารักษาพยาบาล

ที่สวนสาธารณะและสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกะเจ้า) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ (Run for Road Traffic Victims) เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย สสส. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย โดยมีนักวิ่งเข้าร่วม 2,000 กว่าคน

กิจกรรมเดิน วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” thaihealth

​โดยนายอนุทิน กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องช่วยกันหยุดและลดอุบัติเหตุไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพราะในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 20,169 คน หรือ 29.9 คนต่อแสนประชากร ยังไม่นับรวมผู้บาดเจ็บและพิการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับเยาวชนและคนวัยทำงาน หรือหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นกำลังหลักในการดูแลครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงเป็นสถานการณ์สำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มีในหัวใจทุกคน นอกจากนั้นอยากให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย หรือการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ และรัฐบาลสามารถกระจายงบด้านการรักษาพยาบาลไปใช้ในกลุ่มที่จำเป็น ถือเป็นการทำบุญทุกวันโดยไม่รู้ตัว

กิจกรรมเดิน วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” thaihealth

ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุน สสส. ตัวแทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรม  กล่าวว่า  สสส.และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน สนับสนุนการมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด และอีกบทบาทหนึ่งที่ สสส. ให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เช่น การเดิน-วิ่ง ปัจจุบันกระแสการวิ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำว่าสสส.และภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญกับการสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ (Healthy Lifestyle) ดังนั้นการรณรงค์ของสสส.จึงพยายามเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เช่นเดียวกับกิจกรรมในครั้งนี้ที่ผนวกการเดินวิ่งกับการรณรงค์ปลูกฝังพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยเข้าด้วยกัน

กิจกรรมเดิน วิ่ง “หยุดซิ่ง…มาวิ่งกันเถอะ” thaihealth

​นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันในพื้นที่ 16 จังหวัด อาทิ สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต โดยร่วมกันประกาศเจตจำนงให้ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนที่ป้องกันได้ ต้องถูกดำเนินการทันที เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยทางถนน เพราะอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยทุกๆ ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 62 คนต่อวัน มีผู้พิการรายใหม่อีกมากกว่า 40,000 คนต่อปี หากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี นับได้ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยนั้น เป็นภัยพิบัติระดับชาติอย่างหนึ่งที่ต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม