เด็กอายุ 1-12 ปีรับวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี

| |
อ่าน : 2,105

ที่มา :  กระทรวงสาธารณสุข

เด็กอายุ 1-12 ปีรับวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ติดตามเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม 2563

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิด “โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย” เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย ยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด ตามพันธสัญญานานาชาติ ในการสนับสนุนโครงการกำจัดโรคหัด ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปี 2553 เป้าหมายเกิดโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า   สถานการณ์โรคหัดในปีนี้พบการระบาดในทุกภูมิภาคของโลก มีผู้ป่วยสูงถึง 423,963 ราย เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นานาประเทศจึงได้ตั้งมั่นร่วมมือกันที่จะกำจัดโรคหัดให้หมดไปโดยเร็ว สำหรับประเทศไทยได้เร่งรัดการติดตามให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 1–12 ปีให้ครบทุกคน  เพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิต  โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  เร่งค้นหาและรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ 1-7 ปีมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และเด็กอายุ 7-12 ปีฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ทั้งเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งคาดประมาณว่ามีจำนวน 522,181 คน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง คนละ 1 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค

“ขอให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญนำบุตรหลานมารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะโรคหัดจะต้องได้รับ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน และ 2 ปีครึ่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน การกำจัดโรคหัดได้สำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่จะช่วยสื่อสารถึงผู้ปกครอง ให้พาบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีน ทั้งในระบบปกติและในช่วงการรณรงค์ ฯ” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น เกิดจากเชื้อไวรัสหัด (Measles) พบได้ในลำคอของผู้ป่วย ติดต่อกันได้ง่ายมากทางการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อจะเป็นโรคเกือบทุกราย จะมีอาการป่วย หลังติดเชื้อประมาณ 3-5 วัน โรคนี้พบได้ตลอดปี ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบตามเกณฑ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้ป่วยโรคหัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 2,861 ราย เสียชีวิต 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม