(ร่าง) กำหนดการ สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ปี พ.ศ. 2562

โดย
| |
อ่าน : 612
(ร่าง) กำหนดการ
สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ปี พ.ศ. 2562
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 5 โซน D ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์
 
11.00 น.                 ลงทะเบียน
13.00 - 14.00 น.     พิธีเปิดงาน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
- ชมคลิปวิดีโอ “กิจกรรม 6 ปี Antibiotic awareness Thailand” โดย กพย.
- แฟชั่นโชว์ “Antibiotics Runway”
โดย ศิลปินค่าย Cm Café
- ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.กระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) หรือผู้แทน**
- ประกาศเจตนารมย์ขององค์กรร่วมจัด
โดย นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.**
WHO Thailand**
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
- ตัวแทนแต่ละองค์กรเดินรณรงค์ร่วมกัน
ดำเนินรายการโดย คุณประพจน์ ภู่ทองคำ และ คุณณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล
14.00 - 14.45 น. กิจกรรมการเล่านิทาน “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ของเด็กนักเรียน
ดำเนินรายการโดย อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อ.ตุ๊บปอง)
14.45 - 15.30 น. กิจกรรม เต้นประกอบเพลง “อย่าพึ่ง”
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
15.30 - 16.30 น. 1. กิจกรรม AMR Health Talk
โดย นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
2. AMR Food Talk “กว่าจะมาปลอดสาร”
โดย ผู้แทนจากสวนส้มอุดมพันธุ์ จ.เชียงใหม่
ผู้แทนสวนผักปลอดสาร จ.สระบุรี
ผู้แทนแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม จ.นครปฐม
ดำเนินรายงานโดย คุณกาญจนา หงษ์หยก ลานใบไม้ บ.ยิบอินซอย
17.30 น. เป็นต้นไป     กิจกรรมถาม-ตอบ ชิงรางวัล กับ CM café
โดย อ.ดร.ภก.วีระพงษ์ ประสงค์จีน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ : ภายในพบกับบู๊ทกิจกรรมมากมาย เช่น
1. บู๊ทกระทรวงสาธารณสุข
2. บู๊ทหมอชาวบ้าน “ดูหมอ”
- แบบประเมิน 5 พตก.ดื้อยา
- ดูไงเป็นไวรัส/แบคทีเรีย
3. บู๊ทสถานที่ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
a. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
b. สอนและสาธิตวิธีส่องคอ
c. สาธิตการล้างมือ
4. บู๊ทยิบอินซอย
a. อาหารปลอดภัย
5. บู๊ทมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และมูลนิธิชีววิถี (Biothai)
a. ผลการสำรวจ AB
b. รณรงค์ อาหารหรือวัตถุดิบอาหารอะไร มีการใช้ AB
c. งานวิจัย สำหรับการรณรงค์
d. แหล่งอาหารปลอดภัย
6. บู๊ทกพย. สื่อความรู้ในเรื่องเชื้อดื้อยา
7. บู๊ทสินค้าเกษตรอินทรีย์
จากสวนส้มอุดมพันธุ์ จ.เชียงใหม่**
จากสวนกาหลงลมโชย สวนผักปลอดสาร จ.สระบุรี**
จากแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม จ.นครปฐม **
จากบ้านนาวิลิต กทม.
8. บู๊ท WHO Thailand
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม