วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

| |
อ่าน : 612

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก

แฟ้มภาพ

                         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ต้นปีแม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานการระบาดและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานยังไม่ดีเน้นย้ำประชาชนชนทั่วไปดูแลสุขอนามัยป้องกันการเจ็บป่วยปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามหมั่นล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการป่วยและพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นและหยุดเรียนหยุดงานจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
                        นายแพทย์ เฉลิมพลโอสถพรมมารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลา    กล่าวถึง    สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาคใต้ตอนล่าง  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 ตุลาคม 2562 ว่าได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 6,535 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดสงขลา  พบว่าอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่เป็น อันดับที่ 4 ของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีรายงานผู้ป่วย 1,469 ราย และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 0 - 4 ปี เด็กวัยเรียนอายุ 5 - 9 ปีและ 10 - 14 ปี โดยพบว่า อำเภอคลองหอยโข่ง มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สิงหนคร,เมืองสงขลา,ควนเนียง,สะเดาและหาดใหญ่ สำหรับอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 348 ราย (อัตราป่วย86.25 ต่อประชากรแสนคน) และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปัจจุบันพบว่า มีแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้นแต่พบอัตราการเสียชีวิตลดลงและไม่พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
                       นายแพทย์ เฉลิมพล กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ การให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุมใน7กลุ่มเสี่ยงการเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์การระบาดรวมทั้งการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างรวดเร็วรวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันให้คำแนะนำประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
                       ทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเพราะโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง(น้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะ)ของผู้ป่วยผ่านการไอหรือจามรดกันโดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีไข้สูงอาการคล้ายไข้หวัดแต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะอ่อนเพลียแต่สามารถหายเองได้ใน5-7วันกลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นปอดบวมหายใจลำบากและอาจทำให้เสียชีวิตได้ขอให้ยึดหลัก"ปิดล้างเลี่ยงหยุด"ปิดคือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามต้องใช้หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้งล้างคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสสิ่งของกลอนประตูราวบันไดราวบนรถโดยสารเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดคือเมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานแม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหอบหืดผู้ที่มีโรคอ้วนเป็นต้นหากมีอาการป่วยหรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422


 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม