วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

| |
อ่าน : 488

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก

แฟ้มภาพ

                         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ต้นปีแม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานการระบาดและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานยังไม่ดีเน้นย้ำประชาชนชนทั่วไปดูแลสุขอนามัยป้องกันการเจ็บป่วยปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามหมั่นล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการป่วยและพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นและหยุดเรียนหยุดงานจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ
                        นายแพทย์ เฉลิมพลโอสถพรมมารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลา    กล่าวถึง    สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาคใต้ตอนล่าง  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 ตุลาคม 2562 ว่าได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 6,535 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดสงขลา  พบว่าอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่เป็น อันดับที่ 4 ของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีรายงานผู้ป่วย 1,469 ราย และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 0 - 4 ปี เด็กวัยเรียนอายุ 5 - 9 ปีและ 10 - 14 ปี โดยพบว่า อำเภอคลองหอยโข่ง มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สิงหนคร,เมืองสงขลา,ควนเนียง,สะเดาและหาดใหญ่ สำหรับอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 348 ราย (อัตราป่วย86.25 ต่อประชากรแสนคน) และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปัจจุบันพบว่า มีแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้นแต่พบอัตราการเสียชีวิตลดลงและไม่พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
                       นายแพทย์ เฉลิมพล กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ การให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุมใน7กลุ่มเสี่ยงการเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์การระบาดรวมทั้งการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างรวดเร็วรวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันให้คำแนะนำประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
                       ทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเพราะโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง(น้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะ)ของผู้ป่วยผ่านการไอหรือจามรดกันโดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีไข้สูงอาการคล้ายไข้หวัดแต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะอ่อนเพลียแต่สามารถหายเองได้ใน5-7วันกลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นปอดบวมหายใจลำบากและอาจทำให้เสียชีวิตได้ขอให้ยึดหลัก"ปิดล้างเลี่ยงหยุด"ปิดคือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามต้องใช้หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้งล้างคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสสิ่งของกลอนประตูราวบันไดราวบนรถโดยสารเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดคือเมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานแม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหอบหืดผู้ที่มีโรคอ้วนเป็นต้นหากมีอาการป่วยหรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422


 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ป้องกันเบาหวาน  รู้จักแก้ปัญหา  ศูนย์สร้างสรรค์  เส้นเลือดดำ  จปร.  แค่ขยับ  Lesley Gray  สร้างเวลา  รัฐบาลยิ่งลักษณ์  สังคมผู้บริโภคสีเขียว  ทำร้ายผู้บริโภค  ติดโรค  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  โรคดื้อยา  ความฝัน  เตรียมยาจำเป็นให้พร้อมก่อนเดินทาง  ปลอดแอลกอฮอล์  เด็กขอทาน  สภากาชาดไทย  โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม