กำหนดการ งานแถลงข่าววันเบาหวานโลก 2562

โดย
| |
อ่าน : 372
กำหนดการ
งานแถลงข่าววันเบาหวานโลก 2562 (World Diabetes Day Thailand 2019)
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
08.30 - 09.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
09.30 - 09.45 น.     เข้าสู่ห้องแถลงข่าว พิธีกรกล่าวต้อนรีบ
09.45 - 10.15 น.     การเสวนาเพื่อการรณรงค์เนื่องในงานวันเบาหวานโลก เรื่อง รวมพลังต่อสู้เบาหวาน 
จากองค์กรสู่ครอบครัว Together Fight Diabetes โดย
• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณีนิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
และประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง
• นพ.ชวินทร์ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้นวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
ดำเนินการเสวนาโดย นพ.เพชร รอดอารีย์เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
และรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง
10.15 - 10.25 น.     นำเสนอการดำเนินงานการจัดการโรค NCDs ภายในองค์กร การไฟฟ้านครหลวง 
ตามแนวทาง Healthy Organization 
โดย พญ.กนิษฐา ทรวงบูรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
10.25 - 10.35 น. แนะนำกิจกรรม Fight Diabetes Virtual Run เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร 
และสมาชิกครอบครัว และระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เป็นโรคเบาหวานตั้งแต่วัยเด็กเล็กและวัยเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา 
โดย คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ผู้ก่อตั้ง บริษัท โฟคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
10.35 - 10.45 น.     สาธิตการออกกำลังกาย ในกิจกรรม Active Meeting Challenge 
ภารกิจท้าคุณขยับ ส่งเสริมสุขภาพในที่ท างาน เพื่อต่อสู้โรค NCDs
โดย ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
10.45 - 11.00 น.     กล่าวสรุปและถ่ายภาพร่วมกัน สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม