กำหนดการ เปิดตัวโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

โดย
| |
อ่าน : 348
กำหนดการ
เปิดตัวโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
จัดโดย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมแมจิก 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
10.15 - 10.30 น.     ลงทะเบียน 
10.30 - 12.00 น.     กล่าวรายงานที่มาของโครงการฯ
โดย ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” โดย 
• นพ.นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช/อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
• ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข 
• ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
• ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.00 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม