กำหนดการ เปิดตัวโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

โดย
| |
อ่าน : 87
กำหนดการ
เปิดตัวโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
จัดโดย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมแมจิก 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
10.15 - 10.30 น.     ลงทะเบียน 
10.30 - 12.00 น.     กล่าวรายงานที่มาของโครงการฯ
โดย ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” โดย 
• นพ.นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช/อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
• ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข 
• ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
• ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.00 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ภาวะกดดัน  ปลายฝน ต้นหนาว  ตรียมความพร้อม  ขยับ  ชา  โรคของกระจกตา  Don Eliseo Lucero-Prisno III  คลอดบุตร  สนับสนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี  วรรณคดี  6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เซ็กซ์ในวัยรุ่น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศนียบัตร  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ปีที่ 1 วัยใสหัวใจอาสา สู้ภัยแบบคนชัยนาท ของดีในแสงแดด งดเหล้าทุกพรรษา รู้เรื่องข้าวที่เมืองลุง  ผิวแห้งกร้าน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ IUHPE  พุทธศาสนิกชน  Magazine  ควบคุมหวัด