ลองเช็กคุณมีอาการติดเหล้าหรือไม่ ?

โดย
| |
อ่าน : 653

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 214 สิงหาคม 2562

ลองเช็กคุณมีอาการติดเหล้าหรือไม่ ? thaihealth

แฟ้มภาพ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ทำให้เกิดการเสื่อมและการตายของเซลล์ตับ จนทำให้เกิดตับอักเสบและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละคนนั้น ส่งผลต่อสุขภาพไม่เหมือนกัน วันนี้เราลองมาเช็กกันดูว่า คุณมีอาการติดเหล้าหรือไม่ พร้อมแล้วมาเลิกเหล้ากัน

มีอาการดื้อเหล้า คอแข็งมากขึ้น ดื่มมากขึ้นเพื่อให้เมาเท่าเดิม

มีอาการขาดเหล้า เมื่อดื่มน้อยลงหรือหยุดดื่ม จะหงุดหงิด มือสั่น ปวดหัว เบื่ออาหารคลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ

เห็นภาพหลอน หูแว่ว ชัก

มีการดื่มปริมาณมาก หรือ นานกว่าที่ตั้งใจโดยหยุดไม่ได้

มีความพยายามลด หรือ เลิกหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ

มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคม เพราะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปดื่มเหล้า

มีพฤติกรรมยังดื่มแม้ว่าจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย และจิตใจ

>> ถ้าคุณตอบ "มี" น้อยกว่า 3 ข้อ ถือว่า อยู่ในเกณฑ์เป็น "ผู้ดื่มแบบเสี่ยงหรืออันตราย"

>> ถ้าคุณตอบ "มี" 3 ข้อ หรือ มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ผู้ดื่มแบบติด"

การดื่มแบบอันตราย

คือ การที่ดื่มจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะโรคกระเพาะ ตับอักเสบ ซึมเศร้า เสี่ยงต่อการเสพติด ซึ่งหากตั้งใจจะสามารถลดหรือหยุดดื่มได้ด้วยตัวเอง

การดื่มแบบติด

คือ การดื่มจนเกิดปัญหาสุขภาพ สังคม การเงิน กฎหมาย ความสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มนี้ควรพบผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ เพื่อวินิจฉัยบำบัดภาวะติดเหล้าต่อไป ซึ่งการเลิกแบบหักดิบ อาจเกิดอาการถอนพิษเหล้ารุนแรงได้ เช่น ชัก ประสาทหลอน เพ้อคลั่ง ตัวสั่น สมองสับสน

รู้หรือไม่ ? หากตัดสินใจเลิกเหล้าและหยุดปัจจัยเสี่ยง จะทำให้ตับค่อยๆ   ฟื้นได้ภายใน 6 เดือน !!

...เตรียมตัวดี เลิกเหล้าได้    โทร 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม